Pressmöte om nästa steg för Malmö avloppstunnel

Pressmöte om nästa steg för Malmö avloppstunnel

Press releases   •   Oct 17, 2018 13:00 CEST

Välkommen på pressmöte där du får höra om nästa steg för Malmö avloppstunnel. Malmös 100-åriga avloppssystem behöver en ny lösning för att möjliggöra en hållbar stadsutveckling under lång tid framöver. En kraftig befolkningsökning och tuffa miljömål för Malmös vattenmiljö ställer helt nya krav.

Fira Världsvattendagen med ett glas kranvatten

Fira Världsvattendagen med ett glas kranvatten

Press releases   •   Mar 21, 2018 15:12 CET

För att fira Världsvattendagen den 22 mars inspirerar VA SYD till kranmärkning, en hållbarhetsmärkning som innebär att en organisation eller ett evenemang väljer kranvatten istället för flaskvatten. I Sverige har vi tillgång till rent vatten dygnet runt direkt i kranen. Billigt, färskt och dessutom vårt mest kontrollerade livsmedel.

Lundaborna uppmanas spara på vattnet när ny vattenledning kopplas in

Press releases   •   Jun 14, 2018 08:06 CEST

På lördag den 16 juni gör VA SYD ett stort ledningsarbete i Lund. För att säkerställa att arbetet går som planerat ber VA SYD boende i Lund, Södra Sandby och Flyinge med omnejd att vara extra sparsamma med vattnet under helgen.

Nu får eslövsborna dricksvatten från två håll

Nu får eslövsborna dricksvatten från två håll

Press releases   •   Aug 28, 2018 15:03 CEST

Med en ny tryckstegringsstation i Örtofta har VA SYD gjort ytterligare en åtgärd för att säkra Eslövs dricksvattenförsörjning. Med dubbel dricksvattenmatning till Eslövs centralort blir vattenförsörjningen mindre sårbar vid eventuella vattenläckor eller arbete på ledningarna

Ny fiskdöd i Källby dammar

Ny fiskdöd i Källby dammar

Press releases   •   Aug 14, 2018 16:12 CEST

Döda fiskar har återigen hittats i två av Källby avloppsreningsverks dammar. Skälet till fiskdöden är troligtvis en kombination av värmeböljan och ett utsläpp av slam i samband med kraftigt regn.

Pilotanläggning på Sjölunda med ny reningsteknik

Pilotanläggning på Sjölunda med ny reningsteknik

Press releases   •   Sep 18, 2018 08:00 CEST

VA SYD bygger en pilotanläggning på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. I forskningsprojektet AGNES III testas en innovativ lösning för avloppsvattenrening med tekniken aerobt granulärt slam (AGS). Tekniken är energieffektiv, och ger även möjlighet att utvinna mer energi till biogas och att utvinna en ren fosforfraktion.

VA SYD välkomnar Lomma

VA SYD välkomnar Lomma

Press releases   •   Nov 08, 2018 16:00 CET

1 januari 2019 blir Lomma ny medlemskommun i VA SYD. Beslutet om Lommas inträde i kommunalförbundet klubbades igenom 8 november och innebär att all verksamhet för vatten och avlopp som bedrivits i Lomma kommun övergår till VA SYD.

Biogassamarbete ger förnyad energi i Eslöv

Biogassamarbete ger förnyad energi i Eslöv

Press releases   •   Oct 05, 2018 12:00 CEST

Idag invigs en ny uppgraderingsanläggning för biogas på Ellinge avloppsreningsverk. Anläggningen är en del i ett kretslopp som möjliggjorts tack vare ett unikt samarbete mellan E.ON, Eslövs kommun, Orkla Foods Sverige och VA SYD. Biogasen som E.ON producerar vid anläggningen levereras till hela Eslövs biogasnät.

VA-taxan höjs för att rusta osynlig infrastruktur

Press releases   •   Dec 03, 2018 08:00 CET

Det finns stora behov av investeringar i den osynliga infrastrukturen för vatten och avlopp. Det innebär höjda avgifter för vatten och avlopp i alla VA SYDs medlemskommuner den 1 januari 2019.

​VA SYD ringar in bakteriekälla i Lunds dricksvatten

​VA SYD ringar in bakteriekälla i Lunds dricksvatten

Press releases   •   Mar 17, 2017 18:22 CET

Efter ett metodiskt och systematiskt arbete i kombination med provtagning, spolning och genomgång av ledningsnätet har VA SYD idag kunnat ringa in området för en källa till problemen med koliforma bakterier till ett snävare geografiskt område.

Kokningsrekommendationen fortsätter i Lund

Kokningsrekommendationen fortsätter i Lund

Press releases   •   Mar 19, 2017 16:30 CET

VA SYD kan nu bekräfta att de koliforma bakterierna i Lunds dricksvatten kommer från ledningsnätet inne på sjukhusområdet SUS, i Lund.

VA SYD senarelägger dagens pressinformation

Press releases   •   Mar 21, 2017 12:04 CET

​VA SYD senarelägger dagens pressinformation gällande vattensituationen i Lund till klockan 19.00.

Nu kan lundaborna dricka kranvattnet igen – kokningsrekommendationen hävs

Nu kan lundaborna dricka kranvattnet igen – kokningsrekommendationen hävs

Press releases   •   Mar 21, 2017 19:01 CET

​Efter att ha ringat in källan till de koliforma bakterierna i Lunds dricksvatten häver VA SYD kokningsrekommendationen för alla utanför sjukhusområdet.

Kokning igen för boende i delar av Lund

Kokning igen för boende i delar av Lund

Press releases   •   Mar 24, 2017 17:29 CET

VA SYD återinför kokningsrekommendation av dricksvattnet för delar av Lund. Rekommendationen gäller, förutom sjukhusområdet, samma område runt Kobjer och Möllevången som tidigare.

​Kokningen kvarstår – fortsatt letande efter källan till bakterierna

​Kokningen kvarstår – fortsatt letande efter källan till bakterierna

Press releases   •   Mar 26, 2017 14:43 CEST

Kokningsrekommendation av dricksvattnet för delar av Lund fortsätter, och det kan tyvärr ta tid innan den kan hävas. Rekommendationen gäller samma område som tidigare.

​Klartecken att dricka vattnet för ytterligare 3 000 lundabor

​Klartecken att dricka vattnet för ytterligare 3 000 lundabor

Press releases   •   Apr 03, 2017 15:09 CEST

Nu häver VA SYD kokningsrekommendationen för ytterligare drygt 3 000 lundabor. Rekommendationen att koka vattnet kvarstår för hela sjukhusområdet plus delar av Lund.

​Arbetet med Lunds dricksvatten fortsätter

​Arbetet med Lunds dricksvatten fortsätter

Press releases   •   Apr 07, 2017 15:20 CEST

Den senaste veckan har de flesta av VA SYDs prover av Lunds dricksvatten varit bra, men enstaka prover har visat på vatten som är otjänligt eller tjänligt med anmärkning. Kokningsrekommendationen kvarstår därför i berörda delar av Lund.

Nu kan lundaborna dricka sitt vatten igen

Nu kan lundaborna dricka sitt vatten igen

Press releases   •   Apr 10, 2017 15:06 CEST

Nu häver VA SYD kokningsrekommendationen för alla lundabor utanför sjukhusområdet. Helgens provsvar visar fina värden för Lunds vatten efter förra veckans åtgärder.

Katarina Pelin ny förbundsdirektör på VA SYD

Katarina Pelin ny förbundsdirektör på VA SYD

Press releases   •   Apr 20, 2017 08:00 CEST

Nu tillträder Katarina Pelin som VA SYDs nya förbundsdirektör. Hon lämnar arbetet som kommunchef i Båstads kommun för att leda en av Sveriges största VA-organisationer. VA SYD har idag 340 anställda och omsatte förra året drygt en miljard kronor. I dagsläget ingår fyra kommuner i samarbetet, och det finns utrymme för fler, vilket kommer krävas i ett framtida samhälle.

Nu häver VA SYD bevattningsförbudet i Hurva

Nu häver VA SYD bevattningsförbudet i Hurva

Press releases   •   Sep 02, 2020 13:23 CEST

Nivån i den borrade brunn som förser Hurva med dricksvatten är nu åter stabil och därmed kan bevattningsförbudet som gällt sen 25 juni hävas från och med idag 2 september.

Malmöbon fulspolar 1.4 kg skräp per år

Malmöbon fulspolar 1.4 kg skräp per år

Press releases   •   Nov 14, 2017 13:00 CET

I toaletten ska bara kiss, bajs och toalettpapper spolas ner. Trots det spolar svenskarna ner mängder av andra saker, som orsakar stopp i ledningarna och problem på avloppsreningsverken. Bara i Malmö rensar VA SYD bort 650 000 kilo skräp per år från avloppsvattnet. Det är 1,4 kilo fulspolning per Malmöbo och år.

​Bevattningsförbud införs i Hurva, Eslövs kommun

​Bevattningsförbud införs i Hurva, Eslövs kommun

Press releases   •   Jun 25, 2020 12:00 CEST

Från och med 25 juni och tills vidare gäller bevattningsförbud i Hurva i Eslövs kommun. Skälet är låg grundvattennivå i brunnen som förser Hurva med dricksvatten. Bevattningsförbudet gäller tills vidare för alla som använder kommunalt dricksvatten i Hurva. Under bevattningsförbudet är det t ex förbjudet att använda kommunalt dricksvatten till att vattna med vattenslang eller vattenspridare.

Smarta vattenmätare ger effekter på hela VA-systemet

Smarta vattenmätare ger effekter på hela VA-systemet

News   •   Dec 01, 2020 08:00 CET

​Med start under 2020 och fram till 2030 kommer alla vattenmätare i VA SYDs medlemskommuner att bytas ut mot digitala mätare. Införandet av smarta mätare kommer att ge många positiva effekter för såväl kunder som VA SYD och miljön.

Tryggad dricksvattenförsörjning till Billinge och Stockamöllan

Tryggad dricksvattenförsörjning till Billinge och Stockamöllan

News   •   Oct 12, 2020 15:13 CEST

VA SYD har byggt cirka en mil lång ledning och skapat en robust och säker anläggning för dricksvattenleveransen till Billinge och Stockamöllan.

Spara vatten eller inte?

Spara vatten eller inte?

News   •   Jun 02, 2017 07:58 CEST

​Nu är det mycket prat om låga grundvattennivåer och att spara vatten. Hur är det egentligen, ska vi spara på vattnet?

Dags för paus i hämtningen av trädgårdsavfall i Burlöv och Malmö

Dags för paus i hämtningen av trädgårdsavfall i Burlöv och Malmö

News   •   Nov 26, 2020 12:01 CET

​VA SYDs hämtning av trädgårdsavfall i Burlövs kommun och Malmö stad tar vinterpaus. Sista hämtningarna sker under vecka 49 och 50, beroende på om fastigheten har hämtning udda eller jämna veckor.

Slut i kranen i Köpenhamn – skulle det kunna hända här?

Slut i kranen i Köpenhamn – skulle det kunna hända här?

News   •   Aug 12, 2020 15:29 CEST

I söndags stod plötsligt många köpenhamnare utan vatten i kranen. En nästan dubbelt så stor och plötslig förbrukning jämfört med normalt fick trycket att falla på flera håll i Köpenhamn. Skulle det kunna hända här? Svaret är ja, i alla fall i teorin.

Midnattsloppet blir ett Kranmärkt evenemang

Midnattsloppet blir ett Kranmärkt evenemang

News   •   Sep 04, 2018 07:54 CEST

Midnattsloppet i Malmö den 8 september blir det första idrottsarrangemang som kranmärks av VA SYD. Loppets 5000 deltagare släcker törsten med närproducerat kranvatten som är 300 gånger bättre för miljön än vatten som säljs på flaska.

Fortsatt låga grundvattennivåer i Billinge och Stockamöllan

Fortsatt låga grundvattennivåer i Billinge och Stockamöllan

News   •   Sep 07, 2018 08:32 CEST

Uppdatering om bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan.

Spola rätt - sluta fulspola!

Spola rätt - sluta fulspola!

News   •   Nov 16, 2018 12:54 CET

​Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, då globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige har vi gott om toaletter, men vi måste ta hand om vårt vatten och sluta använda toaletten som en papperskorg.

​Ändrade tider för sophämtning i helgerna

​Ändrade tider för sophämtning i helgerna

News   •   Dec 21, 2018 07:47 CET

De som har sophämtning den 24-25 december, 31 december eller 1 januari får istället sitt avfall hämtat en eller två dagar tidigare.

Miljösmarta lösningar för vårt värdefulla dricksvatten

Miljösmarta lösningar för vårt värdefulla dricksvatten

News   •   Mar 22, 2019 14:45 CET

Idag är det världsvattendagen. Sverige står inför en samhällsomvandling vad gäller vattenanvänd-ning. Läs vad VA SYD gör för att säkra tillgången på dricksvatten.

15 000 besökare har upplevt Den hållbara staden

15 000 besökare har upplevt Den hållbara staden

News   •   Jan 24, 2019 13:35 CET

2015 invigdes Kretseum – Kretslopp & Kunskapscentrum precis under Hyllie vattentorn. Sedan dess har över 15 000 besökare fått uppleva den interaktiva utställningen ”Den hållbara staden”

VA SYD ökar tempot för en renare vattenmiljö

VA SYD ökar tempot för en renare vattenmiljö

News   •   May 08, 2019 12:14 CEST

VA SYD står fast vid att Malmö avloppstunnel är en mycket central del i den regionala infrastruktursatsningen kring Sjölunda avloppsreningsverk, en helhetslösning med toppmodern reningsteknik och med möjlighet till att fler kommuner kan ansluta sig.

Kranmärk er verksamhet

Kranmärk er verksamhet

Blog posts   •   Sep 18, 2020 16:20 CEST

Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

Dags att tömma poolen? Det här ska du tänka på!

Dags att tömma poolen? Det här ska du tänka på!

Blog posts   •   Sep 10, 2020 10:42 CEST

Hemestersommaren har varit en riktig poolsommar. Nu när den går mot sitt slut är det ett par saker som är viktiga att tänka på när poolen ska tömmas.

​Hemestertider är picknicktider!

​Hemestertider är picknicktider!

Blog posts   •   Jul 28, 2020 15:44 CEST

Det är enkelt att picknicka miljövänligt - här kommer tipsen.

Skräp på land blir skräp i havet

Skräp på land blir skräp i havet

Blog posts   •   Jul 28, 2020 15:29 CEST

​Visste du att 80% av skräpet i vattnet kommer från land? Skräpet på gatan följer med regnvattnet via dagvattensystemet och rinner orenat ut i våra sjöar, åar och hav. Och vem vill bada bland plastpåsar, godispapper och fimpar?

Pumpstationen Turbinen i Malmö fyller 150 år.

Pumpstationen Turbinen i Malmö fyller 150 år.

Blog posts   •   Jun 25, 2020 12:00 CEST

​Redan för 150 år sedan blev Turbinen en viktig kugge i att ta hand om Malmös då fasansfulla avloppssituation.Turbinen är idag Malmös största avloppspumpstation med sex effektiva pumpar. Turbinen pumpar avloppsvattnet via avloppsledningsnätet till Sjölunda avloppsreningsverk.

​​Långsam infrastruktur möter snabb utveckling

​​Långsam infrastruktur möter snabb utveckling

Blog posts   •   Nov 22, 2017 15:19 CET

För ett halvår sedan tillträdde Katarina Pelin som förbundsdirektör för VA SYD. Det är en kort tid, men tillräcklig för att ge henne insikt i hur viktig den dolda infrastrukturen är för samhällsutvecklingen och vilka stora utmaningar VA-branschen står inför.

​Tre anledningar till att välja kranvatten

​Tre anledningar till att välja kranvatten

Blog posts   •   Sep 25, 2020 08:00 CEST

Tre anledningar till varför du ska välja kranvatten framför flaskvatten.

Det är inte bara Danmark som släpper ut avloppsvatten, renat eller orenat, i Öresund.

Det är inte bara Danmark som släpper ut avloppsvatten, renat eller orenat, i Öresund.

Blog posts   •   Jun 19, 2020 12:00 CEST