Följ VA SYD

Taggar

Dricksvatten

Avloppsvatten

Dagvatten

Hållbar sortering

Affisch - bara kiss, bajs och toalettpapper

Affisch - bara kiss, bajs och toalettpapper

Dokument   •   2015-11-16 08:08 CET

En A3-stor affisch att skriva ut och sätta upp på toaletten.

Malmö avloppstunnel beslutsunderlag

Malmö avloppstunnel beslutsunderlag

Dokument   •   2015-11-06 10:55 CET

Nulägesbeskrivning tryckavloppssystemet Malmö avloppstunnel Beskrivnings av andra alternativ Andra stora projekt för att förbättra avloppssystemet

Beslut från Datainspektionen

Beslut från Datainspektionen

Dokument   •   2015-07-06 14:14 CEST

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) - VA SYDs personuppgiftsbehandling inom avfallshanteringsverksamheten.

Öppethus Hyllie Vattenpark

Öppethus Hyllie Vattenpark

Dokument   •   2015-05-27 15:00 CEST

Pressinbjudan Världsvattendagen 2015

Pressinbjudan Världsvattendagen 2015

Dokument   •   2015-03-20 07:00 CET

Vi saknar ditt matavfall

Vi saknar ditt matavfall

Dokument   •   2014-05-13 16:48 CEST

Kretsloppstävling_årskurs 4-6_Mitt Vatten_2014
Certifikat Intertek

Certifikat Intertek

Dokument   •   2013-12-17 07:00 CET

Beslut från Länstyrelsen angående anmälan om vattenvårdsfiske.
Broschyr om Källby avloppsreningsverk

Broschyr om Källby avloppsreningsverk

Dokument   •   2013-11-18 07:00 CET

Rapport om kokningsrekommendationen i Lund april 2013

Mellan den 9 och 14 april 2013 rekommenderade VA SYD, tillsammans med Miljöförvaltningen i Lunds kommun, de boende i Lund att koka sitt dricksvatten. Denna rapport handlar om bakterieproblemen som uppstod kring dricksvattnet i Lund i april 2013. Den innehåller en beskrivning av händelseförlopp och åtgärder under perioden 5-15 april, samt en redogörelse för hur händelsen kommer att utvärderas.

Hållbart vatten nr 2, 2013

Hållbart vatten nr 2, 2013

Dokument   •   2013-06-03 17:14 CEST

Samhällsinformation om ditt vatten och avlopp.

Avdödning av indikatororganismer vid långtidslagring av avvattnat slam

Analys av de mikroorganismer som ingått i studien visar på stora variationer mellan reningsverk, årstider samt mikroorganismer. Generellt kan en något högre reduktion av de studerade mikroorganismerna ses efter 6 månaders lagring jämfört med 3 månader.

Hållbart vatten, nr 1 2012

Hållbart vatten, nr 1 2012

Dokument   •   2012-12-17 11:42 CET

VA SYDs Årsredovisning 2011

VA SYDs Årsredovisning 2011

Dokument   •   2012-05-02 10:30 CEST

I 2011 årsredovisning kan du läsa om hur VA SYD arbetar ”För miljön, nära dig”. Den ger också en inblick i verksamhetsåret 2011, vad kommunalförbundet står för, vilka värderingar vi har och vilka utmaningar vi förväntar oss framöver. Ta er gärna tid och läs vad vår förbundsdirektör har att säga.

VA SYDs årsredovisning 2010

VA SYDs årsredovisning 2010

Dokument   •   2011-04-01 10:00 CEST

VA SYDs årsredovisning 2009

VA SYDs årsredovisning 2009

Dokument   •   2010-04-05 10:00 CEST

VA SYDs årsredovisning 2008

VA SYDs årsredovisning 2008

Dokument   •   2009-04-13 10:07 CEST