Gå direkt till innehåll
Schematisk skiss över pilotanläggningen i AGNES III
Schematisk skiss över pilotanläggningen i AGNES III

Pressmeddelande -

Pilotanläggning på Sjölunda med ny reningsteknik

VA SYD bygger en pilotanläggning på Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö. I forskningsprojektet AGNES III testas en innovativ lösning för avloppsvattenrening med tekniken aerobt granulärt slam (AGS). Tekniken är energieffektiv, och ger även möjlighet att utvinna mer energi till biogas och att utvinna en ren fosforfraktion.

Växande städer, ökande befolkning och högre krav på reningen innebär stora investeringsbehov för avloppsreningsverken framöver. Därför bygger VA SYD en pilotanläggning med ny utformning av reningsprocessen. Forskningsprojektet, som kallas AGNES III, ska ge ny kunskap och erfarenhet om avloppsvattenrening med tekniken aerobt granulärt slam (AGS). Tekniken används redan idag på flera ställen i världen, men utformningen med förfiltrering och fosforåtervinning i AGNES III är unik.

- Vi ser stor utvecklingspotential för denna teknik, som är kompakt och energieffektiv. Resultaten av vår pilotstudie kan komma att användas på både stora och små avloppsreningsverk i Sverige och utomlands, säger Elin Ossiansson, projektledare och industridoktorand på VA SYD.

I pilotprojektet kommer hela vattenreningsprocessen testas, där AGS kombineras med förfiltrering av inkommande vatten. På så sätt tas det organiska materialet i det inkommande vattnet bättre tillvara, och kan nyttjas både för att förbättra reningen och för att producera biogas. Fosforn och en del av kvävet, som skiljts av från vattnet, används för att framställa växtnäring till jordbruk och stadsodling. Till sist filtreras avloppsvattnet för att uppnå en mycket hög reningsgrad och minska övergödningen av våra vattendrag.

- Syftet är att utveckla ett avloppsvattenreningsverk som både är resurssmart och kompakt, och som bidrar till hållbara städer, säger Elin Ossiansson.

Om projektet

AGNES III pågår fram till 2022 och är delfinansierat med 4,1 miljoner kronor från Naturvårdsverkets stöd till Stadsinnovationer. Projektet är ett samarbete mellan VA SYD, Sweden Water Research, Chalmers, Promiko AB och Tekniska universitetet i Delft (Nederländerna).

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat material