Följ VA SYD

VA SYDs rapport "Framtida transport av avloppsvatten från Malmö till Sjölunda avloppsreningsverk."

Dokument   •   Okt 19, 2018 11:00 CEST

Sammanfattande rapport från den fördjupade utredningen (2016-2018) som består av tre delar; utredning av tunnelalternativet, utredning av ett alternativ till en tunnel, ett nytt tryckavloppssystem och en samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys.
Licens Användning i media (?)