Följ VA SYD

Anders Ledskog slutar som förbundsdirektör på VA SYD vid årsskiftet

Nyhet   •   Maj 12, 2016 17:01 CEST

Idag har VA SYDs styrelse tagit beslut om att tillsätta en rekryteringsgrupp för att starta processen med att rekrytera en ny förbundsdirektör efter Anders Ledskog vars förordnande går ut till årsskiftet. Anders Ledskog har varit förbundsdirektör sedan januari 2011 med ett tidsbegränsat avtal på sex år.

Idag ser både VA SYD och omvärlden annorlunda ut, vilket innebär att rollen som förbundsdirektör också är annorlunda. Nu kommer styrelsen att gå in i en rekryteringsprocess och rekrytera en förbundsdirektör vars uppgift blir att utveckla VA SYD vidare för att möta de utmaningar som finns i kommande lagkrav, kunders förväntningar och klimatförändringar.

Arbetet med rekryteringsprocessen kommer att hanteras av styrelsen med hjälp av extern rekryteringspart. Första steget är att sätta en kravprofil för uppdraget och snarast gå ut med annonsering. Genom att redan nu påbörja rekryteringen hoppas vi skapa utrymme för en god överlämning.

Styrelsen vill tacka Anders för det goda arbetet han har gjort med att få en ung, växande organisation som VA SYD att hitta sin väg framåt. Under de senaste sex åren har det hänt väldigt mycket, två kommuner har gått in i VA SYD, verksamheten har certifierats både inom kvalitet och miljöområdet, de ekonomiska funktionerna har stärkts och det har skapats ordning och rutiner i organisationen.

Kontaktperson: Carina Svensson ordförande för förbundsstyrelsen, VA SYD

mobilnr: 0709 342514