Följ VA SYD

Dricksvatten med tankbilar igen i Flyinge

Nyhet   •   Jul 30, 2012 13:58 CEST

VA SYD har åter fått problem med dricksvattenproduktionen i Flyinge vattenverk i Eslövs kommun. Råvattnet från den återställda borran har ändrat karaktär och är inte längre behandlingsbart i vattenverket. Det innebär att VA SYD nu återupptar transport av dricksvatten med tankbilar till Flyinge vattenverk.

Brunnen i Flyinge har varit ur funktion sedan november 2011 och VA SYD har kört ut med tankbilar för att försäkra vattentillgången till de boende i området. I sommar har VA SYD lyckats forcera raset i borran varifrån råvattnet hämtas och i mitten av juli var vattenproduktionen i gång igen i Flyinge vattenverk.

VA SYD har nu åter fått problem med dricksvattenproduktionen i Flyinge vattenverk eftersom råvattnet från den återställda borran har ändrat karaktär och är inte längre behandlingsbart i vattenverket. Det innebär att VA SYD nu återupptar transport av dricksvatten med tankbilar till Flyinge vattenverk.

Vattnets hårdhet minskar därför till ca 3,5 tyska hårdhetsgrader som innan den 17 juli. Därmed ändras behovet av doseringsmängd av tvätt- och diskmedel. Läs mer om vattnets hårdhet och att dosera rätt.

Observera att bevattningsförbudet i Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda och Holmby fortfarande gäller. VA SYD ber om förståelse och hjälpsamhet för att klara dricksvattentillgången till alla VA SYDs kunder.

Bakgrundsfakta
Brunnen i Flyinge har varit ur funktion sedan november 2011. Istället har en tankbil fyllt på vattenreservoaren i Flyinge så att de cirka 800 hushållen får dricksvatten i sina kranar. Flera försök har gjorts för att lösa situationen och i början på juni lyckades VA SYD forcera raset i borran varifrån råvattnet hämtas. Det ledde till att Flyinge vattenverk togs åter i drift den 17 juli. Men problemen med vattenproduktionen fortsätter på grund av en mycket finkornig sand som kommer med när VA SYD pumpar upp vattnet från borran. Den finkorniga sanden sätter igen filtren i verket och produktionen av dricksvatten kan inte fortgå. Däremot har vi lyckats tidigarelägga tidplanen för att dra nya ledningar för dricksvatten mellan Södra Sandby och Flyinge. Detta arbete är tidigare-lagt med nio månader. Om allt går enligt plan kommer byggstart ske i november och avslutas i mars 2013.