Följ VA SYD

VA SYDs dricksvatten är säkert

Nyhet   •   Okt 07, 2014 18:28 CEST

Med anledning av diskussioner i media om perflouerade alkylsyror (PFAA) i dricksvatten, kan vi konstatera att VA SYDs dricksvatten uppfyller Livsmedelsverkets krav.

- VA SYD förser en halv miljon kunder med dricksvatten i kommunerna Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö, och våra kunder behöver inte vara oroliga för PFAA i dricksvattnet, säger Erling Midlöv,
dricksvattenchef, VA SYD.

Det har det senaste tiden diskuterats i media om kemikalier i dricksvatten, efter att Livsmedelsverket i december 2013 upptäckte förhöjda halter av PFAA-ämnen i dricksvatten i några kommuner i Sverige. Därefter har Livsmedelsverket gjort fortsatt kartläggning där fler kommuner påvisat prov på halter av PFAA.

- Det görs kontinuerliga provtagningar på de vattentäkter som förser VA SYD med dricksvatten, och vi kan konstatera att inga halter över gränsvärden av PFAA-ämnen visas i proverna. Dessutom har provtagningarna utökats genom att även analysera våra grundvattentäkter, för att säkerställa att vi håller dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets krav, berättar Erling Midlöv.

Ett av de diskuterade ämnena av perfluorerade alkylsyror är PFOS som misstänkts komma från brandskum som använts på brandövningsplatser främst under 1980-talet, men även fram till början av 2000-talet. Sedan 2008 är det helt förbjudet inom EU att använda PFOS och ämnen som kan brytas ned till PFOS.