Följ VA SYD

Inget PFOS i vårt dricksvatten

Nyhet   •   Feb 11, 2014 12:49 CET

Efter Livsmedelsverkets rapport om förhöjda halter av perfluorerade alkylsyror (PFOS) i vattentäkter i tre svenska kommuner i Sverige, har det i media diskuterats om kemikalier i vårt dricksvatten.

Prover visar inga perfluorerade alkylsyror, i provtagningar som kontinuerligt görs på de vattentäkter som förser VA SYD med dricksvatten. Dessutom ökar vi nu våra provtagningar, vilket innebär att vi även analyserar våra grundvattentäkter. 

- VA SYD förser en halv miljon kunder med dricksvatten i kommunerna Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö, och våra kunder behöver inte vara oroliga för PFOS i dricksvattnet, säger Erling Midlöv, Dricksvattenchef, VA SYD. 

De diskuterade ämnena, perfluorerade alkylsyror, PFOS, misstänks komma från brandskum som använts på brandövningsplatser främst under 1980-talet, men även fram till början av 2000-talet. Sedan 2008 är det helt förbjudet inom EU att använda dessa kemikalier.