Följ VA SYD

Kokrekommendationen kvarstår några dagar till i Löberöd och Harlösa

Nyhet   •   Sep 22, 2014 14:11 CEST

Helgens arbete som bland annat bestod av att installera UV-ljusanläggningar har gått bra. Nu är båda reservoarerna igång, vilket möjliggjort ökad spolning. Vattenproverna har gett bra resultat men dock kvarstår kokrekommendationen några dagar till för att säkerställa att de positiva provresultaten verkligen står sig. Den utökade provtagningen kommer att fortgå under en period för att säkerställa god dricksvattenkvalitet.

Arbetet med att se över installationer hos boende som har både kommunalt vatten och egen brunn fortsätter. Vi har fått komma och titta på ett 30-tal och hittills har 3 installationer konstaterats vara felaktiga. Vi tror det finns ett 100-tal till att titta på och vill vädja till de boende som har både kommunalt vatten och egen brunn att höra av sig till VA SYDs kundservice, så vi kan komma ut och se över installationerna.

Vår förhoppning är att dricksvattnet ska vara tjänligt inom några dagar.

Nästa informationstillfälle är på onsdag 24/9 kl 15.00.