Följ VA SYD

Under kontroll efter söndagens regn

Nyhet   •   Sep 01, 2014 11:58 CEST

Efter söndagens kraftiga regn, kan vi konstatera att läget är under kontroll; nu fortsätter arbetet.

Vår summering av situationen det senaste dygnet är att våra anläggningar och övervakningssystem har fungerat trots extrema regnmängder.
Under söndagen ökade vi bemanningen ute i fält för att säkra driften av kritiska funktioner och nu kan vi konstatera att våra anläggningar klarat vattenmängderna väl, med tanke på rådande omständigheter. Det gäller både dricksvattendistribution och hantering av avloppsvatten. Alla större avloppspumpstationer har fungerat, vilket har varit oerhört prioriterat för att säkra olika samhällsfunktioner.

Det rör sig om enorma regnmängder under kort tid som staden och dess tekniska infrastruktur inte är konstruerad för att hantera.

Nu väntar ett stort efterarbete för att få en komplett lägesbild. Vi behöver dokumentera mark- och källaröversvämningar och utreda hur vattnet har rört sig. Det innebär att vi nu ökar bemanningen både vad det gäller att ta emot telefonsamtal, utreda och vara ute på plats. Vi är väl medvetna om att många har drabbats och ber om förståelse för att det kan vara svårt att komma i kontakt med oss just nu.