Följ VA SYD

Dricksvattnet är tjänligt i Stockamöllan och Billinge

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 14:06 CET

Nu häver VA SYD kokrekommendationen för Stockamöllan och Billinge. Dricksvattnet går att använda som vanligt igen. Detta gäller alla med kommunalt dricksvatten som varit berörda av kokrekommendationen. VA SYD har tagit flera vattenprover sedan i måndags och proverna har återkommande visat att dricksvattnet håller den höga dricksvattenkvalitet som Livsmedelsverkets riktlinjer kräver.

Kokrekommendationen var en försiktighetsåtgärd då det fanns en risk för försämrad kvalitet på dricksvattnet på grund av strömavbrottet som orsakade driftstopp i våra pumpstationer.

Boende i Stockamöllan och Billinge får även beskedet via SMS.

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.