Följ VA SYD

​Kokning av dricksvattnet för en del av nordöstra Lund

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2017 16:32 CEST

VA SYD har hittat koliforma bakterier i sina dricksvattenprover och tvingas därför införa kokningsrekommendation för en del av Lund. Det gäller ett område kring Brunnshög i norra Lund.

– Det är mycket tråkigt att än en gång behöva göra lundabornas vardag besvärlig. Men vi följer Livsmedelsverkets regelverk och rekommenderar därför kokning av dricksvattnet, säger Thomas Persson, miljöchef på VA SYD. Vi vet idag inte varför det finns koliforma bakterier i dricksvattnet och vi vet heller inte om det hänger ihop med det som senast hänt i Lund. Just nu har vi helt rena vattenprover runt om i Lund med undantag för ett litet område i Brunnshög där det är höga halter av koliforma bakterier. Se karta för att se exakt vilka som är berörda.

Vad gör VA SYD nu?
VA SYD utökar sin provtagning och försöker genom strategiska prover, spolning och modellering av flödena i ledningarna att identifiera var den aktuella föroreningen är.

VA SYD återkommer med uppdaterad information på torsdag den 22 juni klockan 16.00. 

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.