Följ VA SYD

Kokrekommendationen fortsätter för boende i Löberöd och Harlösa

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2014 14:47 CEST

Provsvaren visar fortfarande för höga halter av koliforma bakterier i dricksvattnet. Resultaten gör att vi fortsätter med kokrekommendation till alla med kommunalt dricksvatten i Löberöd och Harlösa.  Arbetet med att spola ledningsnätet fortsätter över hela helgen.

Nästa informationstillfälle är på måndag 8 sep kl 15.00.

Vi beklagar de besvär som uppstår i samband med kokrekommendationen!

Vilket område gäller det?
Kokrekommendation gäller för alla boende med kommunalt vatten i Harlösa och Löberöd och ett fåtal boende däremellan, se karta vasyd.se/eslov

All uppdaterad information ges på vasyd.se/eslov