Följ VA SYD

VA SYD sänker avfallstaxan 2017

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2016 12:30 CET

Villakärl för matavfall, restavfall och trädgårdsavfall

Nästa år sänker vi avfallstaxan med i genomsnitt 3,3 procent.

- Anledningen till taxesänkningen är framför allt att de nya insamlingsentreprenaderna, som startar i april nästa år, innebär betydligt lägre kostnader för VA SYD, säger Annika Sevrell, avdelningschef avfall.

Kommunfullmäktige fattade beslut i frågan den 19 december i Burlöv och den 20 december i Malmö. Den nya taxan börjar gälla från och med den 1 januari 2017.

Några förändringar i avfallstaxan:

  • Avgifterna för kärlabonnemang sänks för flerbostadshus och verksamheter
  • Taxan för trädgårdskärlen sänks kraftigt
  • Villakärlen för rest- och matavfall får oförändrad avgift

Vår taxa var bland de 10 lägsta i landet 2015 för både villor och flerfamiljshus. Taxan kommer även i fortsättningen vara bland de lägsta i landet. Den nya taxan finns på vasyd.se

VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.