Gå direkt till innehåll
5 tips för hur du kan klimatanpassa din trädgård

Blogginlägg -

5 tips för hur du kan klimatanpassa din trädgård

 1. Koppla om stuprören
  Det finns olika sätt att ta hand om dagvattnet från hustaket; du kan lägga ränndalsplattor så att vattnet rinner bort från huset ut på gräsmatten, anlägga en stenkista dit vattnet leds i nedgrävda stuprör eller låta vattnet rinna ner i en regntunna så att du kan använda vattnet till bevattning. Oavsett vilket du väljer – kontrollera att stuprör och hängrännor är hela och sitter som de ska och rensa dem från löv och skräp. Rännsil, lövfångare och regntratt på rännor och rör minskar risken för att det ska bli stopp.
 2. Se till att jorden har rätt hårdhet
  Jorden håller vatten bättre om den är uppluckrad och lös. Är jorden i din trädgård hårt packad kan du luckra upp den genom att blanda i kompost.
 3. Inga rötter i ledningarna
  Kontrollera ditt ledningsnät så att inte rötter börjat ta sig in eller att sten och grus samlats, det kan vara början till stopp. Man bör inte placera nya träd nära avloppsledningar. Träd med speciellt aggressiva rötter såsom pil, poppel och platan innebär en extra stor risk för problem.
 4. Mer grönt på marken
  Mycket grönyta och lite hårdgjorda ytor är bra i trädgården. Ett tips är att byta ut en hårdgjord yta på garageuppfarten mot grönyta eller grus. Sten eller motsvarande kan sättas för hjulspår. Plantera också gärna högre växter än gräs, till exempel blommor och buskar. Lokala och inhemska sorter brukar funka bäst. 
 5. Ska du bygga nytt eller bygga om? 
  Om du tänker bygga en friggebod, ett garage eller ett cykelskjul kan det vara läge att anlägga ett grönt tak. Förutom att det är vackert har ett grönt tak många fördelar: det dämpar buller, tar upp en del av regnvattnet, tar upp och binder luftföroreningar, lockar till sig olika nyttoinsekter såsom humlor, bin, spindlar, fjärilar, skalbaggar och blomflugor samt isolerar byggnaden och sparar därigenom energi.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll