Gå direkt till innehåll
Den hållbara staden filmas med mobilen på Kretseum - Kretslopp & Kunkapscenter
Den hållbara staden filmas med mobilen på Kretseum - Kretslopp & Kunkapscenter

Blogginlägg -

Kretseum sprider kunskap om Malmös undre värld

Väl fungerande vatten och avlopp är en förutsättning för vår stads tillväxt och utveckling. Därför arbetar VA SYD aktivt med information så att alla som bor i staden ska kunna bidra på sitt sätt för att vara rädda om vårt vatten och vår miljö.

– Det här är så viktigt och vi måste lyfta dessa frågor. Människor skapar restprodukter som vi absolut inte vill ha i våra vatten och genom information och kommunikation kan vi vara med och påverka det och se till att så lite som möjligt hamnar där, säger Katarina Pelin, VA SYDs förbundsdirektör.

Antalet Malmöbor förväntas fortsätta att öka med cirka 5 500 personer per år fram till 2026. Det innebär många utmaningar. En av utmaningarna är att stadens infrastruktur för vatten och avlopp måste byggas ut och stora delar börjar bli gammalt och byggdes för över 50 år sedan. Under samma period har befolkningen nästan fördubblats. Även klimatförändringar som bland annat leder till skyfall och stora regnmassor, innebär stor belastning för

Malmös vatten- och avloppssystem. Under Malmö finns det 2 450 kilometer ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Om ledningarna skulle läggas på rad räcker de ända ner till Malaga i södra Spanien. Katarina Pelin som tillträdde som förbundsdirektör för VA SYD för ett drygt halvår sedan, anser att information och utbildning är en viktig del för att Malmö ska kunna växa på ett hållbart sätt, och alla som bor i staden har en viktig roll och kan påverka vad som spolas ner i toaletten och med vattnet. Kretseum – Kretslopp & Kunskapscentrum i Hyllie är navet i VA SYDs informationsverksamhet och där riktar man speciellt in sig på att inspirera och lära barn och ungdomar.

– Vi vill sprida kunskap om den undre världen, den dolda infrastrukturen som finns under marken, så att alla förstår hur vatten- och avloppsinfrastruktur fungerar i en stad. Jag är övertygad om att information till ungdomar ger resultat. Om några år är barnen vuxna och vi vill att de ska bli goda ambassadörer, och gå hem från oss med ny kunskap som sedan sprids vidare, säger Amanda Haux, pedagog på Kretseum.

Kretseum – Kretslopp & Kunskapscentrum startades 2015 och består också av Hyllie vattenpark, studiebesök på avloppsreningsverk och besök på skolor. Kretseum arbetar med att på ett inspirerande och interaktivt sätt lära ut hur vatten, avfall och energi hanteras. I Hyllie vattenpark finns tio experimentella platser som gör parken till ett spännande utflyktsmål för Malmös skolor.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360