Gå direkt till innehåll
Katarina Pelin, förbundsdirektör VA SYD. Foto Emil Langvad/TT
Katarina Pelin, förbundsdirektör VA SYD. Foto Emil Langvad/TT

Blogginlägg -

​​Långsam infrastruktur möter snabb utveckling

För ett halvår sedan tillträdde Katarina Pelin som förbundsdirektör för VA SYD. Det är en kort tid, men tillräcklig för att ge henne insikt i hur viktig den dolda infrastrukturen är för samhällsutvecklingen och vilka stora utmaningar VA-branschen står inför.

Katarina kom till VA SYD i våras efter att ha arbetat som kommunchef i Båstad under tre år. Sedan tidigare har hon många års erfarenheter av kommunalt arbete på olika positioner. Som förbundsdirektör på VA SYD har hon snabbt fått sätta sig in i hur det ser ut under marken.

- Jag har jobbat med samhällsutveckling i väldigt många år och inser att den dolda infrastrukturen inte har varit med i planeringen på det sätt som den borde. Jag lägger nu ytterligare en pusselbit till mina kunskaper om samhället, och det känns som min nya mission är att föra samman de olika sidorna av stadsplanering, det som byggs ovanför mark och det som finns under mark. En av de absolut största utmaningarna för VA-branschen är att jobba med denna tunga infrastruktur och samtidigt ta till sig ny kunskap och teknik samt implementera den i vår verksamhet, säger Katarina Pelin.

Modiga chefer och tydligare mål

Katarina har ambitionen att vara en tydlig ledare och vill att organisationen ska ha ett delegerande ledarsätt. Hon vill även skapa tydligare och färre mål för verksamheten. Dessa ska läggas fram för politikerna i en reviderad affärsplan som presenteras under första halvåret 2018.

- Alla i organisationen och även omgivningen ska förstå vad VA SYD vill åstadkomma. Jag har en extremt stark utvecklingsådra i mig och jag vill att det ska vara ett genomgående mönster i hela verksamheten.

Som ledare för VA SYDs verksamhet vill hon att alla som arbetar i organisationen ska känna att de får, vill och ska vara med och utveckla verksamheten, och att cheferna ska vara modiga och våga släppa kontrollen och bjuda in alla medarbetare i utvecklingsarbetet.

Fokus på kund och kommunikation

Enligt Katarina är en av utmaningarna också det kommunikativa. Att inte bara synliggöra utan även skapa intresse och bygga kunskap för all den dolda infrastrukturen och vad som händer under jorden. Det är något som VA SYD arbetar med dagligen och kommunikation, information och utbildning kommer att ha stort fokus även i framtiden.

- Människor skapar restprodukter som vi absolut inte vill ha i våra vatten och vår miljö och genom information och kommunikation kan vi vara med och påverka det. Branschen har ett ansvar att göra detta. När det gäller kundkontakter och information har VA SYD gjort en fantastisk resa, men vi har några steg kvar för att få in alla i organisationen i arbetet med kundfokus, säger Katarina.

VA SYD om tio år

Nästa år fyller kommunalförbundet VA SYD tio år. VA SYD har vuxit successivt, från de två ursprungliga kommunerna Lund och Malmö, till att idag vara fyra kommuner med Burlöv och Eslöv. Organisationen hanterar vatten och avlopp för cirka 500 000 kunder, samlar in hushållsavfall i Burlöv och Malmö och har en dryg miljard i årsomsättning. Hur ser då framtiden ut och vad är visionerna för organisationen?

- Om tio år är vi kanske dubbelt så många medlemskommuner, och vi håller på att slutföra vårt regionala avloppsvattenreningsprogram. Vi har infört ny spetsteknik för att ta hand om och motverka föroreningar i vårt system och vårt dricksvatten. Vi har fortfarande de absolut vassaste medarbetarna, och vi har väldigt roligt när vi jobbar. Vi kommer att växa framöver och det kommer att ställa krav på hur vi ska jobba. I en så här stor organisation måste samarbete vara systematiserat. Vatten struntar i kommungränser och det finns inget annat sätt än att samverka över kommungränser, säger hon.

Konservativ bransch

- Under min korta tid här uppfattar jag att det här är en konservativ bransch, att man ofta väljer det kända och säkra framför det okända och osäkra. Jag vill vara med och ändra på det. Ingen bransch har råd eller tid att vara konservativ. Vi måste precis som alla andra titta på omvärlden och lära oss av andra. Vi befinner oss i en digital värld och även vi som arbetar med vatten och avlopp behöver se över hur vi ska gå från en analog till digital värld. Med ny teknik och kunskap kommer vi att kunna leverera ännu bättre till våra kunder i framtiden, avslutar Katarina Pelin.

Ämnen

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat material

Relaterade nyheter