Gå direkt till innehåll
Sjölunda avloppsreningsverk ligger i Norra hamnen vid Öresund, samma plats där det nya verket ska ligga.
Sjölunda avloppsreningsverk ligger i Norra hamnen vid Öresund, samma plats där det nya verket ska ligga.

Blogginlägg -

Omtag pågår i VA SYDs största infrastrukturprojekt genom tiderna

Teamet bakom programmet* Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne har lagts 2021 bakom sig och nu väntar ett omtag och intensiva år med flera avgörande beslut och händelser. Här kommer t re frågor till Dick Johansson, programägare för Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne på VA SYD

Vad händer nu i programmet?

– Just nu håller vi på att se över omfattning och konsekvenser efter beslutet i Lunds kommunfullmäktige om att köra vidare på att utveckla Källby avloppsreningsverk istället för att leda avloppsvatten till Sjölunda. Det som ligger kvar i planen är att i Norra hamnen i Malmö bygga ett nytt modernt avloppsreningsverk på Sjölunda, som ersätter det gamla reningsverket som ligger där idag. Under centrala Malmö ska en avloppstunnel byggas som ansluter till det nya verket. Nytt är att utreda hur kommunerna i norr ska ansluta till Sjölunda nu när en tunnel från Lund inte längre är aktuell. Det blir historiskt när vi sätter igång detta megaprojekt och också avgörande för den framtida avloppsreningen i Skåne. 

*Program kallas det för att det är stort och löper under en väldigt lång tid och under programmet finns det ett rad olika projekt.

Varför är programmet Hållbar avloppsrening som det förkortas, så viktigt ?

– Det här är en av regionens största infrastruktursatsningar i närtid. Det är en viktig förutsättning för att regionen ska kunna växa. Sydvästra Skåne är en tillväxtregion och vi måste se till att det finns en avloppslösning som fungerar. Tillväxt, växande städer kräver utbyggnad av den gamla infrastrukturen. Och vår värld, vår miljö och vår hälsa (samt en skärpt miljölagstiftning) kräver investeringar i mer avancerad reningsteknik och fler cirkulära lösningar, när våra avloppsreningsverk blivit för gamla. Vi har en framtid att ta ansvar för och genom att göra det tillsammans, flera kommuner, kan vi sänka kostnaderna, samla efterfrågad kompetens och bättre skydda våra värdefulla vattenmiljöer. 

Hur funkar systemet idag?

– Många anläggningar är gamla och slitna och dessutom kommer strängare miljökrav som gör att det krävs dyra investeringar vid reningsverken. Därför arbetar vi med att kraftsamla vid ett stort reningsverk och inte vid många små. Jämfört med många andra platser i Sverige har vi i denna tätbefolkade del av landet fördelen att flera kommuner har geografiskt nära till det nya reningsverk vi planerar vid Öresund i Malmö. Ett Öresund, som genom sin storlek, kan hantera rena avloppsvatten bättre än inlandets vattendrag.

Nyfiken på vad som har hänt i programmet fram till nu?

Kolla då gärna i årsberättelsen för 2021 eller programmets webbplats; https://hallbaravloppsrening.v... 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360