Gå direkt till innehåll
Så kan du återvinna julen

Blogginlägg -

Så kan du återvinna julen

Julklappspapper

Julklappspapper, wellpapp och kartonger lämnar du i behållaren för pappersförpackningar på återvinningsstationen. Julkort med frimärke, kuvert, tejprester och julklappssnören slänger du i restavfallet (den vanliga soppåsen).

Elektronik

Trasiga adventsljusstakar och ljusslingor sorteras som elektronik och du kan antingen lämna dem på den bemannade återvinningscentralen eller till Farligt Avfall-bilen. vasyd.se/farligtavfallbilen.

Julgranen

Din julgran kan du bli av med på olika sätt beroende på vilket slags sopabonnemang du har.

Bor du i lägenhet kontaktar du din fastighetsägare eller bostadsrättsförening för att ta reda på vad som gäller hos dig. Många fastighetsägare brukar ha en uppsamlingsplats eller container för julgranarna.

Bor du i villa kan du klippa ner granen och lägga den i trädgårdsavfallskärlet om du har ett sådant. Då omvandlas granen så småningom till kompostjord. Har du en liten gran kan du klippa ner, paketera och slänga den i ditt restavfallskärl (vanliga gröna soptunnan).

Du kan alltid lämna granen utan kost­nad på återvinningscentralerna i Norra hamnen och Bunkeflo. Vill du göra det bekvämt för dig ringer du VA SYDs kundservice och beställer hämtning av granen. Det kostar 80 kr per julgran inklusive moms.

Återvinningen ökar

Undersökningar visar att Malmö- och Burlövsborna blir bättre och bättre på att källsortera sitt avfall, precis som resten av landet.

Pappers- och kartongförpackningar, wellpapp: Drygt 80 procent av alla pappersförpackningar materialåtervanns i Sverige 2015, mer än det nationella målet som ligger på 65 procent. Totalt lämnade svenska hushåll in 13,51 kilo pappersförpackningar per person till återvinning. Malmöborna lämnade in 16,11 kg pappersförpackningar per person. Pappersförpackningar blir nya pappersförpackningar och papper kan återvinnas upp till sju gånger utan att kvaliteten försämras.

Elektriskt och elektroniskt avfall: Insamlingen av elavfall under 2015 motsvarade 13,9 kg per person, något mindre än tidigare år, vilket anses bero på att produkterna blivit lättare. Antalet insamlade produkter ökade dock. EU:s insamlingsmål är 4 kg elavfall per invånare och år, vilket nåddes flera gånger om.

Vi samlade även in följande mängder av övriga förpackningar under 2015 i Sverige:

  • 19,93 kg glasförpackningar per person (16,31 kg i Malmö)
  • 6,08 kg plastförpackningar per person (5,42 kg i Malmö)
  • 1,58 kg metallförpackningar per person (1,30 kg i Malmö)
  • 26,24 kr tidningar per person (27,06 kg i Malmö)

(Källa: sopor.nu)

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360