Följ VA SYD

Undrar du över brunnsplåtarna?

Blogginlägg   •   Okt 02, 2018 15:14 CEST

Plåt på gatubrunn - smart sätt att leda regnvattnet dit vi vill

Vi får ibland frågor om varför det sitter plåtlock på vissa rännstensbrunnar. Jo, genom att hindra regnvattnet från att rinna ner i ledningsnätet kan vi styra det dit vi vill och minska risken för översvämning när det regnar riktigt mycket. Det är ett av många sätt vi jobbar på när det gäller skyfallshantering.

Gatubrunnar, eller gallerbrunnar, rännstensbrunnar och dagvattenbrunnar som de också kallas, finns runt om i våra städer så att regnvattnet kan rinna undan. Men ibland blir det för mycket vatten i ledningarna vilket kan leda till översvämningar. Därför sätter VA SYD ett lock av plåt på vissa gatubrunnar för att styra vattenflödena när det regnar väldigt mycket. Vilka brunnar som plåtas är noga uttänkt och beräknat. Genom att ha olika stora hål i plåtarna kan olika mycket vatten rinna ner i brunnarna.

Genom att på detta sätt leda vattnet dit vi vill hjälper vi till att minska risken för översvämning när det regnar riktigt mycket eller är skyfall. Delar av ledningsnätet som vi vet är extra hårt belastade kan skonas och vattnet kan fortsätta till ett ställe där det inte gör skada.