Följ VA SYD

Avdödning av indikatororganismer vid långtidslagring av avvattnat slam

Dokument   •   Jan 23, 2013 15:32 CET

Analys av de mikroorganismer som ingått i studien visar på stora variationer mellan reningsverk, årstider samt mikroorganismer. Generellt kan en något högre reduktion av de studerade mikroorganismerna ses efter 6 månaders lagring jämfört med 3 månader.
Licens Användning i media (?)