Följ VA SYD

Almedalsdebatt: Tiden har runnit ikapp - nationell styrning behövs för att förebygga översvämningar och vattenbrist

Evenemang

Foto: Region Gotland
04
JUL
Vattenforum, Trädgården, Mellangatan 1, Visby
 

Tillgången till vatten kan inte längre ses som en lokal fråga utan måste ses ur ett bredare perspektiv som kräver en samordning som är ny för Sverige. Det behövs sammanhängande nationell styrning och en strategi med helhetssyn på vattenfrågan, anser svenska vattenexperter som kommer att debattera detta ämne under politikerveckan i Almedalen. Att inte se till helheten kommer att öka antalet översvämningar och förvärra vattenbristen.

Klimatet förändras samtidigt som städerna växer och förtätas. Vissa städer får för mycket vatten och andra för lite. Idag ligger huvudansvaret för Sveriges vattenhantering hos kommunerna, som lämnas ensamma i viktiga beslut om mål och normer i anpassningen, utan att den nationella nivån tar ett styrande och samordnande ansvar.

Tiden har runnit ikapp Sverige och vi behöver ta till oss lärdomar som andra länder sedan länge behövt anpassa sig till. Vattenhanteringen måste vara en del av vår långsiktiga samhällsplanering och får inte uppfattas som ständigt återkommande lokala kriser. Bör Sverige följa Nederländerna eller bygga upp en egen modell? Hur kommer det sig att Sverige officiellt ger vissa rekommendationer som sedan inte efterlevs?

Läs mer i debattartikeln som publicerades i Dagens Nyheter i mars. Debatten fortsätter i Almedalen!

I panelen:

 • Henrik Aspegren, vice förbundsdirektör VA SYD och adj professor LTH, Lunds universitet
 • Ulla Bergström, White arkitekter
 • Lena Blom, Chalmers och Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad
 • Åse Johannessen, LTH, Lunds universitet
 • Dick Karlsson, Kretslopp och Vatten, Göteborgs stad
 • Rolf Larsson, LTH, Lunds universitet
 • Barbro Näslund, MSB
 • Anders Rimne, Boverket
 • Carina Svensson, Miljönämndens ordförande Malmö stad

Arrangörer:

 • Chalmers Tekniska högskola
 • Göteborgs stad, Kretslopp och vatten
 • Lunds universitet
 • VA SYD

Välkommen!

Här hittar du programpunkten i Almedalsprogrammet