Gå direkt till innehåll
15 000 besökare har upplevt Den hållbara staden

Nyhet -

15 000 besökare har upplevt Den hållbara staden

2015 invigdes Kretseum – Kretslopp & Kunskapscentrum precis vid Hyllie Vattentorn. Sedan dess har över 15 000 besökare fått uppleva den interaktiva utställningen ”Den hållbara staden” inne i huset

– Vi är stolta över det genomslag som Kretseum fått. Många skolor och lärare är återkommande besökare och ser besöket som ett inspirerande komplement till sin undervisning, säger Amanda Haux, verksamhetsansvarig för Kretseum.

Kretseum – Kretslopp & Kunskapscentrum är navet i VA SYDs pedagogiska verksamhet och erbjuder skolbesök för elever i årskurs 6-9 i VA SYDs medlemskommuner. Här inspireras och engageras skolungdomar att reflektera över hållbar stadsutveckling och med fokus på den dolda vatten- och avloppsinfrastrukturen samt hur avfallshanteringen fungerar i staden.Här skapas förståelse för de utmaningar och förändringar som sker i samhället, till exempel ändrade levnadsvanor, konsumtionsmönster och klimatförändringar. Med denna insikt är förhoppningen att ungdomarna känner att de är en viktigt del i hållbar stadsutveckling både som nyttjare av stadens infrastruktur men också som en del av den kompetensförsörjning en hållbar stadsutveckling kräver. Målet är att skapa attityd- och beteendeförändring hos besökarna och att belysa olika yrkesgrupper som samverkar i staden. Framförallt också att lyfta fram de spännande arbetsmöjligheter som finns inom vatten- och avloppsbranschen.

Skolbesök på VA SYDs avloppsreningsverk erbjuds för skolungdomar från årskurs fyra och uppåt under april, maj samt september och oktober. Här får eleverna följa vattnets väg genom reningsprocessen, lära sig om de resurser som finns i avloppsvattnet och om sin egen plats i och påverkan på detta kretslopp.

Hyllie Vattenpark tillhör också den pedagogiska verksamheten och ligger i direkt anslutning till Kretseum. Vattenparken består av tio experimentella stationer som gör platsen till ett spännande och gratis utflyktsmål för både Malmös skolor och allmänheten. Vattnet i stationerna är på mellan april-oktober.

– Under 2019 fortsätter vi att utveckla vår samverkan med stadens övriga pedagogiska verksamheter för att förstärka våra gemensamma budskap och visa att allt hänger ihop. Vi vill visa att samarbete och gemensamma mål är a och o för att uppnå resultat. Till våren erbjuder vi också olika skolpaket tillsammans med Pedagogisk Inspiration i Malmö, Marint kunskapscenter, Malmö Museer, Sysav och återSKAPA, avslutar Amanda Haux.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll