Gå direkt till innehåll
En nyanlagd regnrabatt med en skylt som talar om att ägaren bidragit till klimatanpassningen genom att ta hand om regnvattnet i sin trädgård
En nyanlagd regnrabatt med en skylt som talar om att ägaren bidragit till klimatanpassningen genom att ta hand om regnvattnet i sin trädgård

Nyhet -

Allt fler vill klimatanpassa sin trädgård

För ett par veckor sedan släppte FN:s klimatpanel IPCC en ny rapport. Den slår fast att klimatanpassning spelar en nyckelroll för att klara effekterna av klimatförändringarna. Här kan trädgårdsägare bidra på många sätt. Att samla regnvatten till torra dagar, plantera mycket och gärna träd, lägga gröna tak och minska andelen hårda ytor är några exempel som både motverkar översvämning vid regn, svalkar under värmeböljor och bidrar till biologisk mångfald.

Minskar risken för översvämning

Att såga av och koppla bort ett eller flera stuprör från ledningsnätet är en effektiv och förhållandevis enkel åtgärd för att hjälpa till att motverka översvämning när det regnar riktigt mycket. Fler och fler villaägare väljer att på detta sätt ta hand om regnvattnet i sin trädgård i stället för att låta det rinna från stuprören ner i ledningsnätet. Malmö- och lundabor kan dessutom få ersättning från VA SYD, 2 500 kronor per bortkopplat stuprör.

- Hållbar vattenanvändning blir viktigare och viktigare, och som trädgårdsägare har man en unik möjlighet att göra smarta lösningar, säger Kristina Hall, dagvattenexpert på VA SYD.

Stenkista populärt

Det finna många sätt att ta hand om regnvattnet i trädgården: Regnvattentunna, regnrabatt, att låta det sippra ner i gräsmattan eller en enkel självutrullande plastslang är några.

En annan vanlig lösning är stenkista, eller dagvattenkassetter som den modernare versionen heter. Då samlas vattnet i håligheter under marken. Åsa Bensch i Dalby valde en variant på detta där hon leder vattnet till en befintlig, dold brunn.

- Det finns flera anledningar till att vi valt denna lösning. Dels fyller vi på grundvattnet men vi ökar även tillgången till vatten för vegetationen och odlingarna i vår trädgård. Sedan handlar det om hjälp till självhjälp, att vi tycker det är smart att tillförlita oss på naturliga processer som infiltration istället för ledningssystem som kan bli överfyllda och på sikt eventuellt hota vår källare, säger Åsa Bensch.

Anita och Jan skördar regnvattnet

Anita och Jan i Malmö leder vattnet från ett av sina stuprör via en akvedukt till två sammankopplade regnvattentunnor. På så vis har de vatten till trädgården också under torra sommardagar.

- Tunnor kändes som en bra lösning eftersom det sparar dricksvatten samtidigt som det hjälper till att minska risken för översvämning, säger Anita och Jan. 

FAKTA

Statistik, antal stuprör som kopplats från ledningsnätet

Från 1990-talet fram till 2018 fick VA SYD in ett par ansökningar om året. Sedan 2018 respektive 2020 arbetar man aktivt i Malmö och Lund för att få fler att göra åtgärden, vilket lett till kraftigt ökat intresse.

2018 Malmö 74
2019 Malmö 179
2020 Malmö 91, Lund 274
2021 Malmö 103, Lund 66

Detta krävs för att få 2 500 kronor i ersättning

I Lund och Malmö kan man få 2 500 kronor för varje stuprör som på korrekt sätt kopplas från VA SYDs ledningsnät. Ansökan sker på Tillsammans gör vi plats för vattnets webbsida. Villkor för ersättning är att:

  • Fastigheten är belägen innanför verksamhetsområdet för dagvatten i Lunds eller Malmö kommun
  • Ytan vars vatten rinner ner i stupröret är minst 20 kvadratmeter
  • Vattnet inte rinner in på grannfastighet
  • Vattnet leds ut på ett hållbart sätt så att inga fuktproblem uppstår i fastighetens grundmur
  • Det kapade stupröret är igenpluggat där det går ner i marken
  • Ersättningen gäller för nya stuprörsbortkopplingar samma år som de görs

Tillsammans gör vi plats för vattnet

Tillsammans gör vi plats för vattnet är VA SYDs satsning på skyfallshantering i Malmö och Lund. Satsningen startade i Malmö 2017 och i Lund 2020. Satsningen handlar om praktisk klimatanpassning för att göra både våra städer och enskilda fastigheter mer motståndskraftiga mot översvämningar vid kraftiga regn. 70 % av stadens mark är kvartersmark där kommunala aktörer inte har rådighet. Att få dessa 70 % att göra åtgärder för att ta hand om regn som faller på deras mark är ett av satsningens huvudfokus.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll