Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Dricksvatten med tankbilar igen i Flyinge

VA SYD har åter fått problem med dricksvattenproduktionen i Flyinge vattenverk i Eslövs kommun. Råvattnet från den återställda borran har ändrat karaktär och är inte längre behandlingsbart i vattenverket. Det innebär att VA SYD nu återupptar transport av dricksvatten med tankbilar till Flyinge vattenverk.

Brunnen i Flyinge har varit ur funktion sedan november 2011 och VA SYD har kört ut med tankbilar för att försäkra vattentillgången till de boende i området. I sommar har VA SYD lyckats forcera raset i borran varifrån råvattnet hämtas och i mitten av juli var vattenproduktionen i gång igen i Flyinge vattenverk.

VA SYD har nu åter fått problem med dricksvattenproduktionen i Flyinge vattenverk eftersom råvattnet från den återställda borran har ändrat karaktär och är inte längre behandlingsbart i vattenverket. Det innebär att VA SYD nu återupptar transport av dricksvatten med tankbilar till Flyinge vattenverk.

Vattnets hårdhet minskar därför till ca 3,5 tyska hårdhetsgrader som innan den 17 juli. Därmed ändras behovet av doseringsmängd av tvätt- och diskmedel. Läs mer om vattnets hårdhet och att dosera rätt.

Observera att bevattningsförbudet i Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda och Holmby fortfarande gäller. VA SYD ber om förståelse och hjälpsamhet för att klara dricksvattentillgången till alla VA SYDs kunder.

Bakgrundsfakta
Brunnen i Flyinge har varit ur funktion sedan november 2011. Istället har en tankbil fyllt på vattenreservoaren i Flyinge så att de cirka 800 hushållen får dricksvatten i sina kranar. Flera försök har gjorts för att lösa situationen och i början på juni lyckades VA SYD forcera raset i borran varifrån råvattnet hämtas. Det ledde till att Flyinge vattenverk togs åter i drift den 17 juli. Men problemen med vattenproduktionen fortsätter på grund av en mycket finkornig sand som kommer med när VA SYD pumpar upp vattnet från borran. Den finkorniga sanden sätter igen filtren i verket och produktionen av dricksvatten kan inte fortgå. Däremot har vi lyckats tidigarelägga tidplanen för att dra nya ledningar för dricksvatten mellan Södra Sandby och Flyinge. Detta arbete är tidigare-lagt med nio månader. Om allt går enligt plan kommer byggstart ske i november och avslutas i mars 2013.

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24