Gå direkt till innehåll
Dammarna vid Källby avloppsreningsverk i Lund
Dammarna vid Källby avloppsreningsverk i Lund

Nyhet -

Fisk i dammarna på Källby avloppsreningsverk

På Källby avloppsreningsverk finns ett stort dammsystem som utgör den sista delen av reningsprocessen. Dammarna är också ett uppskattat rekreationsområde med ett rikt fågelliv. 2013-2014 tömdes dammarna för att fiska upp de stora karpar som fanns i dammarna, eftersom de orsakade kraftig algblomning och utsläpp av fosfor till Höje å. Det är inte positivt för vattenkvaliteten och den biologiska mångfalden att det finns fisk i dammarna, men det går inte att förhindra att mört och andra fiskar som normalt finns i Höje å kommer in i dammarna och växer till där. Däremot är det förbjudet att sätta in fisk i dammarna och att fiska i dem.

Under helgen 14-15 maj påträffades döda fiskar i dammarna, och VA SYD har fört bort ungefär 20 fiskar. Det är ett mycket litet antal döda fiskar jämfört med alla som finns i dammarna. Den mest sannolika orsaken till att fiskarnas död är stress. Det kan till exempel uppstå om levnadsbetingelserna snabbt ändrar sig, som i detta fall då det varma vädret gjort att vi snabbt fått betydligt varmare vatten i de grunda dammarna. Fiskarna kan också bli stressade när de inte hittar skydd vid mycket solljus eller när de blir jagade av rovfåglar. Vattenkvaliteten och syrehalten i vattnet som går ut från den sista dammen har varit normala under perioden. 

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterade nyheter