Följ VA SYD

​Höjda avfallsavgifter i Burlöv och Malmö från 1 april

Nyhet   •   Apr 01, 2020 14:08 CEST

Miljörum i flerfamiljsfastighet

Den 1 april 2020 höjs avgifterna för avfallstjänster i Burlöv och Malmö. Avgifterna höjs med i genomsnitt 3,9%, men Burlöv och Malmö har trots detta fortsatt bland de lägsta avfallstaxorna i Sverige. 

Den 1 april 2020 höjs avgifterna för avfallstjänster i Burlöv och Malmö. Avgifterna höjs med i genomsnitt 3,9%. Den största höjningen gäller tömning av avfallskärl för flerfamiljshus och verksamheter med täta hämtningsintervall för att uppmuntra till färre transporter. Även villornas fyrfacks- och trädgårdskärl får en liten höjning. Trots höjningarna har Burlöv och Malmö fortsatt några av Sveriges lägsta avfallstaxor. 

Fakta

Avgifterna ska täcka kostnader för insamling, transport och behandling av hushållsavfall i Malmö och Burlöv. Ingående delar i taxan är: grundavgift (bland annat återvinningscentraler och information), rörlig avgift (behandling och transport), kärlhyra samt eventuella tillägg för dragväg med mera. Grundavgift betalas av alla hushåll som nyttjar kommunens renhållningstjänster.

Taxan antogs av kommunfullmäktige i Malmö stad 2020-02-27, och av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2020-03-23.