Gå direkt till innehåll
VA SYDs dricksvatten är säkert

Nyhet -

VA SYDs dricksvatten är säkert

Med anledning av diskussioner i media om perflouerade alkylsyror (PFAA) i dricksvatten, kan vi konstatera att VA SYDs dricksvatten uppfyller Livsmedelsverkets krav.

- VA SYD förser en halv miljon kunder med dricksvatten i kommunerna Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö, och våra kunder behöver inte vara oroliga för PFAA i dricksvattnet, säger Erling Midlöv,
dricksvattenchef, VA SYD.

Det har det senaste tiden diskuterats i media om kemikalier i dricksvatten, efter att Livsmedelsverket i december 2013 upptäckte förhöjda halter av PFAA-ämnen i dricksvatten i några kommuner i Sverige. Därefter har Livsmedelsverket gjort fortsatt kartläggning där fler kommuner påvisat prov på halter av PFAA.

- Det görs kontinuerliga provtagningar på de vattentäkter som förser VA SYD med dricksvatten, och vi kan konstatera att inga halter över gränsvärden av PFAA-ämnen visas i proverna. Dessutom har provtagningarna utökats genom att även analysera våra grundvattentäkter, för att säkerställa att vi håller dricksvattenkvalitet enligt Livsmedelsverkets krav, berättar Erling Midlöv.

Ett av de diskuterade ämnena av perfluorerade alkylsyror är PFOS som misstänkts komma från brandskum som använts på brandövningsplatser främst under 1980-talet, men även fram till början av 2000-talet. Sedan 2008 är det helt förbjudet inom EU att använda PFOS och ämnen som kan brytas ned till PFOS.

Ämnen

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24