Gå direkt till innehåll
Klimatavtal om Hyllie

Nyhet -

Klimatavtal om Hyllie

Den 17 februari 2011 undertecknade VA SYD, Malmö stad och E.ON ett gemensamt klimatavtal med höga mål och långsiktiga ambitioner. Den nya stadsdelen Hyllie ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste, och en global förebild för hållbar stadsutveckling.

VA SYD är en stöttepelare för att Hyllie ska bli en global förebild för hållbar stadsutveckling. Tillsammans med E.ON och Malmö Stad tas ett helhetsgrepp om transporter, sophantering, energi och vatten.

- Vi vill att energilösningen ska baseras på kretsloppet, och ha en hög

självförsörjandegrad. Det handlar om att knyta samman användning av vatten, energi och avfallshantering. Det gör vi bland annat genom att förändra beteenden för en bättre miljö, säger Eva Kristensson, Marknadschef på VA SYD.

VA SYD bidrar som expert inom vatten-, avlopp- och avfallsfrågor.

Klimatavtalet har flera viktiga mål:

•Energiförsörjningen ska bestå av 100% förnybar eller återvunnen energi.

•I Hyllie skapas förutsättningar för att göra val för en klimatsmart livsstil. I Hyllie ska det vara lätt att göra rätt.

•Hyllie ska bli ett världsledande demonstrationsområde för klimatsmarta lösningar.


•Energisystemet ska baseras på en smart och balanserad infrastruktur för såväl el som gas, värme och kyla. Det ska ha ett optimerat samspel mellan centralt och lokalt producerad energi. För att få en balans mellan produktion och konsumtion, ska energiflödena vila på smart infrastruktur ("smart grid"). •Byggnaderna ska vara effektiva, energisnåla och ha förutsättningar att nyttja de möjligheter som den smarta infrastrukturen ger.


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24