Följ VA SYD

Klimatavtal om Hyllie

Nyhet   •   Feb 18, 2011 08:04 CET

Den 17 februari 2011 undertecknade VA SYD, Malmö stad och E.ON ett gemensamt klimatavtal med höga mål och långsiktiga ambitioner. Den nya stadsdelen Hyllie ska bli Öresundsregionens klimatsmartaste, och en global förebild för hållbar stadsutveckling.

VA SYD är en stöttepelare för att Hyllie ska bli en global förebild för hållbar stadsutveckling. Tillsammans med E.ON och Malmö Stad tas ett helhetsgrepp om transporter, sophantering, energi och vatten.

- Vi vill att energilösningen ska baseras på kretsloppet, och ha en hög

självförsörjandegrad. Det handlar om att knyta samman användning av vatten, energi och avfallshantering. Det gör vi bland annat genom att förändra beteenden för en bättre miljö, säger Eva Kristensson, Marknadschef på VA SYD.

VA SYD bidrar som expert inom vatten-, avlopp- och avfallsfrågor.

Klimatavtalet har flera viktiga mål:

•Energiförsörjningen ska bestå av 100% förnybar eller återvunnen energi.

•I Hyllie skapas förutsättningar för att göra val för en klimatsmart livsstil. I Hyllie ska det vara lätt att göra rätt.

•Hyllie ska bli ett världsledande demonstrationsområde för klimatsmarta lösningar.


•Energisystemet ska baseras på en smart och balanserad infrastruktur för såväl el som gas, värme och kyla. Det ska ha ett optimerat samspel mellan centralt och lokalt producerad energi. För att få en balans mellan produktion och konsumtion, ska energiflödena vila på smart infrastruktur ("smart grid"). •Byggnaderna ska vara effektiva, energisnåla och ha förutsättningar att nyttja de möjligheter som den smarta infrastrukturen ger.