Följ VA SYD

Måla miljövänligt - utan kadmium

Nyhet   •   Mar 28, 2013 06:30 CET

Kadmium i avloppet hindrar vårt kretslopp. Kadmium som sköljs ut i vasken hamnar i avloppsreningsverken där det mesta fälls ut i slammet och resten följer med utgående vatten. Andelen kadmium som når reningsverken via konstnärsfärger har beräknats till cirka 10 procent. Kadmium är giftigt och kan redan vid låga doser ge hälsoproblem.

Genom att välja konstnärsfärger som inte innehåller kadmium minskar du utsläppet av giftiga tungmetaller. Kadmium används i vissa gula och röda färgpigment. De är vanligast i oljefärg men förekommer även i akryl/akvarellfärger. En del akvarellfärger kan innehålla ända upp till 45 viktprocent ren kadmium. Använd färger märkta med  ”hue”, ”sub” eller ”imit” eftersom dessa inte innehåller kadmium.

Var lämnar jag färgrester? Tomma tuber, rengöringsrester och färgrester som innehåller kadmium märks med ”Kadmiumhaltigt avfall” och lämnas som farligt avfall. VA SYD vill använda slammet som gödning på åkrarna och därför är det viktigt att alla hjälper till och inte sköljer ner färgrester i avloppet utan lämnar det till återvinningscentral som farligt avfall där det hör hemma.

Så här målar jag miljömedvetet!

  • Torka bort färgrester från händerna innan du tvättar dem med vatten.
  • Torka alltid ur penslar så långt det är möjligt. Tvätta sedan penseln med såpa och vatten eller lösningsmedel i en liten burk. Efter tvätten häller du över resten i en större dunk. Gör detta tills penseln är så ren som möjligt från pigment.
  • Den sista tvätten kan du göra under kranen.
  • Det använda vattnet eller lösningsmedlet är farligt avfall.Det ska lämnas till en av kommunens återvinningscentraler eller annan insamling av farligt avfall. Märk dunken ”kadmiumhaltigt avfall”.
  • Pigment från andra färger ska inte heller komma ut i avloppet och bör därför hanteras på samma sätt som beskrivits i ovanstående punkter.