Gå direkt till innehåll
Ledningsarbete mellan Mariehage förskola och kanalen.
Ledningsarbete mellan Mariehage förskola och kanalen.

Nyhet -

Malmö kanal blir renare när VA SYD bygger om mellan Mariedalsvägen och kanalen

Färre översvämningar och en renare kanal blir resultatet när VA SYD nu bygger om ledningarna vid Mariedalsvägen och kanalen i Malmö.

En lekplats har tagits i belägring och barnen på Mariehage förskola har första parkett mot grävskopor och stora, spännande maskiner. VA SYD bygger ett nytt utlopp i kanalen och anlägger en ny dagvattenledning mellan det nya utloppet och det befintliga ledningsnätet vid korsningen Mariedalsvägen/Kilian Zollsgatan i Malmö.

Regn-, och avloppsvatten från Slottsstaden leds idag i kombinerade ledningar till Turbinens pumpstation. Vid kraftiga regn blir belastningen så hög vid Turbinen att VA SYD måste använda sig av säkerhetsfunktionen bräddning – det vill säga att orenat avloppsvatten släpps ut i kanalen för att undvika översvämning på andra håll.

VA SYD har nu separerat ledningarna i Slottstaden så att regnvatten och avloppsvatten leds var för sig.

- Genom det här projektet minskar bräddningarna till kanalen och risken för källaröversvämningar. Vi minskar även belastningen på Turbinens pumpstation och energin som går åt till att pumpa ett relativt rent vatten till reningsverket, säger Katarina Erlandsson, projektingenjör på VA SYD.

Arbetet pågår sedan oktober 2020 och beräknas vara klar under hösten 2021.

- Projektet är spännande på många sätt eftersom vi rör oss i en befintlig miljö. Bland annat ”lånar” vi mark av Mariehages förskola under byggtiden för att undvika att fälla fler träd än nödvändigt. Vi ska också dyka med vår nya dagvattenledning som är av dimension 1600 under en befintlig kombinerad ledning av dimension 2000, säger Katarina Erlandsson.

Läs mer om projektet: Arbete vid Mariedalsvägen och Turbinkanalen  

Fakta om bräddning

Varför bräddar vi?
Bräddning är ett tillfälligt utsläpp av orenat avloppsvatten som kan ske vid kraftiga regn. Vid kraftiga regn kan det komma så mycket vatten på kort tid att ledningarna blir överfulla. Då används bräddning som en säkerhetsfunktion i ledningsnätet. Annars finns risken att källare och gator översvämmas och reningsverken och pumpstationerna överbelastas.

Hur mycket bräddar vi ut i Malmö?
Mängden vatten som bräddar från ledningsnätet är beroende på belastningen, hur mycket det regnar och på regnets intensitet och varaktighet.

Var sker bräddningar i Malmö?
Bräddningarna från det kombinerade avloppsnätet sker till följande vattenområden:

  • Risebergabäcken
  • Sege kanal
  • Östra hamnen
  • Turbin- och parkkanalen
  • Limhamns hamn och sundet utanför Ön

VA SYD arbetar aktivt för att minimera bräddningarna, både på kort och lång sikt. Kontinuerlig ombyggnation av kombinerade ledningar till separata system som i Slottsstaden är en av flera åtgärder. 

Läs mer om bräddning: Vad är bräddning och när bräddar vi? 

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360