Gå direkt till innehåll
Bulltofta Vattenverk i Malmö
Bulltofta Vattenverk i Malmö

Nyhet -

Miljösmarta lösningar för vårt värdefulla dricksvatten

Idag är det världsvattendagen. Sverige står inför en samhällsomvandling vad gäller vattenanvändning. Torka och andra klimatutmaningar sätter ljus på dricksvattentillgången, vi inser att den inte är oändlig. På VA SYD satsar vi hårt på nya tankesätt och innovativa lösningar.

En ögonblicksbild över vad VA SYD satsar på just nu för att säkra tillgången på dricksvatten:

  1. Höjer kapaciteten på Bulltofta vattenverk genom förnyelse i Grevie vattentäkt. Nytt möter gammalt när vi borrar brunnar med ny teknik för att nå 100 år gammalt grundvatten.
  2. Kartlägger vattenanvändningen i våra kommuner för att utveckla resursvänliga och cirkulära sätt att använda vatten. Vi behöver använda regnvatten och renat avloppsvatten för bevattning och industri och hushålla med vårt dricksvatten som det livsmedel det är.
  3. Söker läckor med satellit – samma teknik som när man söker efter vatten på Mars. Vi förfogar själva över en stor del av vattenanvändningen och måste minska läckorna i våra egna dricksvattenledningar.

Vill du veta mer om vad vi gör på VA SYD? Kontakta oss.

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360