Gå direkt till innehåll
Nu öppnar Råbysjön och Råby sjöpark – invigning 17 september

Nyhet -

Nu öppnar Råbysjön och Råby sjöpark – invigning 17 september

Tid & plats: Råbysjön, Södra Råbylund, lördag 17 september kl 11-13.

Kommunalrådet Anders Almgren och Lena Fällström, vice ordförande i VA SYDs förbundsstyrelse, inviger Råbysjön och Råby sjöpark tillsammans med konstnären Gunilla Bandolin kl 11.15.

Efter invigningsceremonin kan besökare lyssna på musik från båt i sjön, träffa clownen som tar med barnen på tipsrunda och möta representanter från Lunds kommun och VA SYD.

Om Råbysjön och Råby sjöpark

Råbysjöns främsta uppgift är att rena och fördröja dagvatten. På så vis förbättras vattenkvaliteten i Höje å samtidigt som översvämningsrisken minskar. Den 2,5 hektar stora Råbysjön utgör Lunds kommuns största dagvattenmagasin och har anlagts i samarbete med VA SYD.

 Vi vill att vattnet ska få synas och ta plats i stadsmiljön – och det får det verkligen här, säger Katarina Westerling, projektingenjör på VA SYD.

Råbysjön och Råby sjöpark utgör ett eget ekosystem som bidrar till den biologiska mångfalden genom att erbjuda en bra miljö för växter, fåglar och insekter. Nästa år finns hagar med betande djur och en slåtteräng där blommor och gräs får växa sig högt. I samarbete med Statens Lantbruksuniversitet (SLU) utvärderas olika blandningar med biokol i trädplanteringarna på kajpromenaden.

Konstnären Gunilla Bandolin vann den tävling om konstnärlig utsmyckning vid sjön som arrangerades 2015. Hennes naturkonstverk Tallriken, en serie gräsklädda cirklar i olika nivåer, ligger utmed den 1,5 km långa slingan runt sjön.Utöver aktiviteter som kan göras i närheten av vattnet finns utegym, grillplats och flera platser att slå sig ner vid.

Råbysjön och Råby sjöpark ligger mellan utbyggnadsområdet Södra Råbylund och kulturmiljön i byn Stora Råby. Södra Råbylund är planerat för cirka 2000 boende. Just nu planeras etapp tre, där en del bostäder har sjöutsikt. Nina Lindegaard, landskapsarkitekt vid tekniska förvaltningen i Lunds kommun:

- Det här är en ny sorts park för oss i Lund, där den urbana delen, nära nya bostäder på Södra Råbylund, möter det öppna landskapet i form av beteshagar som gränsar till äldre bebyggelse.

Kontakt inför invigningen

VA SYD: Nina Steiner, kommunikatör 040 - 635 04 44, 0738-53 04 44, nina.steiner@vasyd.se

Lunds kommun: Katarina Granstedt, kommunikatör, 046 – 35 54 03, 0706-31 20 98, katarina.granstedt@lund.se

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Presskontakt

Nina Steiner

Nina Steiner

Kommunikatör Tillsammans gör vi plats för vattnet 040 - 635 04 44

Relaterat material