Gå direkt till innehåll
Ny matavfallskampanj på gång

Nyhet -

Ny matavfallskampanj på gång

VA SYD kör med start vecka 17 och 18 en fortsättning på ”Tack för maten”-kampanjen på
Malmös bussar, på digitala ljustavlor i staden - Malmömässan, Emporia, Nobeltorget och Södra Förstadsgatan - och med annonser i lokaltidningen.

”Vi vill få med alla Malmöbor i insamlingen av matavfallet. Genom denna kampanj försöker vi
knyta ihop säcken. Vi leker med vårt kampanjbudskap och visar på hur enkelt det är att sortera sitt matavfall. Enklare än att poppa popcorn” säger Ingela Morfeldt, projektledare på VA SYD.

Den obligatoriska insamlingen av matavfall startade 2012 i Malmö och Burlöv och nu återstår endast tre stadsdelar; Kirseberg, Centrum och Oxie. Under 2015 kommer alla stadsdelar att vara igång. Insamlingen gäller alla flerfamiljsfastigheter, villor och verksamheter.

Målsättningen för kampanjen är att vi ska öka insamlingen av matavfall i Malmö och Burlöv. Det slängs över 30 000 ton matavfall i Malmö varje år. Just nu samlar vi in 31 procent. Målet är att 40 procent av matavfallet ska tas om hand innan 2015.

Budskap

Enklare än att poppa popcorn
Enklare än att snooza
Enklare än att plocka smågodis
Enklare än att fixa fika

Snart återvinner hela Malmö sitt matavfall. Har du inte börjat än blir det din tur i år.
www.vasyd.se/matavfall


Fakta

Allt insamlat matavfall omvandlas till biogas och biogödsel

Matavfallet behandlas på förbehandlingsanläggningen på Sysav.
Fram till den nya biogasanläggningen, som Sysav bygger 2015 i Malmö, är klar,
kommer lastbilar att köra slurryn – den flytande massa som man gör biogas av –
till biogasanläggningen i Kristianstad.

Biogas är en gas som bildas genom nedbrytning av matavfall,
avloppsslam, gödsel, lantbruksgrödor eller genom förgasning av biomassa.

Alla Malmös stadsbussar är gasdrivna och körs på en blandning av
biogas och naturgas. Gasen ska ha ett minimum om 50 % biogas och resten
naturgas.

Läs mer om matavfall och turordningen för stadsdelarna på
www.vasyd.se/matavfall


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360