Gå direkt till innehåll
Vatten i kranen är inget att ta för givet. Vi måste hjälpas åt, tillsammans.
Vatten i kranen är inget att ta för givet. Vi måste hjälpas åt, tillsammans.

Nyhet -

Slut i kranen i Köpenhamn – skulle det kunna hända här?

I söndags stod plötsligt många köpenhamnare utan vatten i kranen. En nästan dubbelt så stor och plötslig förbrukning jämfört med normalt fick trycket att falla på flera håll i Köpenhamn. Skulle det kunna hända här? Svaret är ja, i alla fall i teorin.

I Sverige använder varje person ca 140 liter dricksvatten per person och dygn. Varma sommardagar vill vi duscha, bada, fylla våra pooler och vattna i trädgården. Men mängden dricksvatten som kan renas och levereras är begränsad och då förbrukningen ökar måste vi alla hjälpas åt att hushålla med det tillgängliga vattnet. Snabba varningssystem, anpassning till klimatförändringar och befolkningstillväxt, investeringar i infrastrukturen under jord och solidariskt vattenanvändande är avgörande för att klara dagarna med allra störst vattenbehov.

Ny syn på vattnets värde

Att uppmuntra alla privatpersoner till sparsam vattenanvändning är viktigt, men det räcker inte. För att klara av framtida varma somrar utan att det uppstår akut kapacitets- och vattenbrist måste vi se frågan i ett större perspektiv. Hur kan vi ändra synen på vattnets värde i samhället? Hur kan vi använda vatten annorlunda vid exempelvis kommunal bevattning och vid processer i industrin?

Vi dricksvattenaktörer har ett viktigt informationsansvar kring dricksvattnets värde men måste också börja med oss själva. Vad kan vi göra i våra egna processer och på våra anläggningar? Hur kan vi påverka våra största industrikunder till en hållbar vattenanvändning?

Stora möjligheter

På VA SYD ser vi att en förändrad dricksvattenanvändning är nödvändig men också möjlig. Vi vill ta lärdom från länder med vattenbrist och gå i främsta ledet för en smartare vattenanvändning i Sverige. Här är några av de aktuella projekt vi driver i detta syfte:

  • Vi arbetar med systematisk och offensiv läcksökning och letar läckor både med satellit, AI och med dedikerade läcksökningsteam. Vi har satt ett tydligt mål med max 8 procents förluster från ledningsnätet mot dagens nästan 20 procent.
  • I projektet Vilket vatten till vad hittar vi smarta lösningar för hur vi i vissa fall kan ersätta dricksvatten med ett annat vatten. Kan till exempel en kylningsprocess i industrin eller bevattning av golfbanor ske med renat avloppsvatten?
  • Vi utvecklar våra vattenverk och avloppsreningsverk så att de allt mer ska kunna producera sitt eget processvatten – inget mer dricksvatten ska gå åt för att rena vatten.
  • VA SYD leder den svenska delen av projektet REWAISE, som startar 1 september. Målet är att minska dricksvattenanvändningen och hitta nya smarta lösningar med utgångspunkt från stadsutvecklingsprocesserna i Sege Park i Malmö och Brunnshög i Lund. Fokus ligger på att skörda och återanvända dagvatten, lokala kretslopp med näring från urinsorterande toaletter samt digitala metoder.

Genom fortsatt satsning på information och innovativa lösningar hos oss själva, tillsammans med andra samhällsaktörer och våra kunder kan vi undvika att ett scenario som det i Köpenhamn händer hos oss i praktiken.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360