Följ VA SYD

Sop- och trädgårdshämtning igång igen på Södra Sofielund

Nyhet   •   Mar 21, 2013 09:00 CET

VA SYD fortsätter arbetet med att ta fram en långsiktig strategi för sophämtningen i området.

Arbetsmiljöverket har den 11 mars avslutat ärendet med skyddsstoppet, vilket inne­bär att VA SYD i samarbete med entreprenören nu fullt ut kan arbeta vidare med olika lösningar.

”RenoNorden kommer inledningsvis att samarbeta med en extern entreprenör som kommer att dra ut sopkärlen till Idunsgatan där sopbilen kan tömma dem”, säger Sven Tilly, enhetschef för driften på VA SYDs avfallsavdelning. ”Det gäller alla gator som berörts av skyddsstoppet”.

VA SYD uppmanar de fastighetsägare med veckotömning eller sommartömning att övergå till 14-dagars töm­ning. Det skulle underlätta hämtningen och samtidigt bidra till minskade transporter i området, vilket dessa kunder kommer att få ytterligare information om under kommande dagar.

Dessa förändringar börjar gälla från och med vecka 14, det vill säga veckan efter påsk med start torsdagen den 4 april. Det innebär att VA SYDs kunder kan börja fylla sina kärl igen med början vecka 13. Det innebär också att VA SYD kommer att återuppta debiteringen av sophämtningen.

När det gäller trädgårdsavfallet så kommer även denna att återupptas. Hämtningen kommer fortsättningsvis att ske på samma sätt och på samma dag som hämtning av restavfallet, det vill säga torsdagar jämn vecka.

I samband med att ordinarie sophämtning återupptas kommer de tillfälliga stora sopkärlen som varit utplacerade på Idunsgatan och Bragegatan att plockas bort.

Bakgrund

Den 17 januari 2013 lade huvudskyddsombudet hos RenoNorden ett så kallat skyddsstopp som gällde hämtningen av hushållssopor på Olofsgatan, Frejagatan, Algatan, Rolfsgatan, Stålbrandsgatan, Paulsgatan och Rosenlundsgatan. Skyddsstoppet innebar att det inte var tillåtet att backa in på gatorna med sopbilar och stoppet drabbade cirka tio kunder. Vår entreprenör, RenoNorden, beordrade sina medarbetare att hämta dessa sopkärl till fots. Detta ledde i sin tur till att, torsdagen den 24 januari, la RenoNorden ytterligare ett skyddsstopp som innebar att det inte heller var tillåtet att hämta hushålls­soporna till fots på dessa gator – detta efter en inspektion av Arbetsmiljöverket. Stoppet innebar att ett hundratal hushåll boende på dessa gator inte fick sina sopkärl tömda.

Den tillfälliga lösningen blev ett 10-tal stora så kallade 660-kärl som placerades ut på Idunsgatan och Bragegatan där det är enkelt för entreprenören att tömma sopkärlen.