Gå direkt till innehåll
VASYDs hearing om infrastruktursatsningen Hållbar avloppsrening. Talarna fr vänster: Johan Nilsson, projektledare Nya Sjölunda, moderator Daniel Persson, Gösta Ericson, teknisk samordnare, Charlotte Rask, controller, programägare Dick Johansson.
VASYDs hearing om infrastruktursatsningen Hållbar avloppsrening. Talarna fr vänster: Johan Nilsson, projektledare Nya Sjölunda, moderator Daniel Persson, Gösta Ericson, teknisk samordnare, Charlotte Rask, controller, programägare Dick Johansson.

Nyhet -

Stort intresse för VA SYDs digitala hearing om en hållbar avloppsrening

Den 27 januari valde ett 70-tal personer att lära sig mer om VA SYDs infrastruktursatsning Hållbar avloppsrening i ett växande Skåne. VA SYD bjöd in förtroendevalda och tjänstepersoner är berörda kommuner för att svara på frågor och skapa mer klarhet och trygghet i beslutsprocessen.

– Vi närmar oss genomförandebeslut i kommunerna som står inför stora investeringar och hela tiden väcks nya frågor. Vi kände att det var dags för ett nytt utbildningstillfälle, intresset är stort, säger Dick Johansson, programägare för Hållbar avloppsrening på VA SYD.

Växande städer, hårdare miljölagstiftning och klimatutmaningar ställer nya krav på sydvästra Skånes avloppsreningsverk och vattenmiljöer. Med anledning av detta planerar VA SYD den största infrastruktursatsningen inom svensk avloppsrening på decennier: en kommungemensam anläggning för en hållbar framtida avloppsvattenrening. Anläggningen omfattar ett nytt avloppsreningsverk på Sjölunda i Malmö, med en tunnel från Lund och en från Malmö. Det är stora byggprojekt som VA SYD samordnar i ett program.

Dick Johansson och Charlotte Rask, programcontroller, inleder hearingen och berättar om vad vi planerar att bygga, hur och varför. Och inte minst hur vi ser till att hålla både tid och kostnad:

– Vi gör det på flera sätt, säger Charlotte. Vi ser till att vi får rätt kompetens med erfarenhet från stora liknande projekt, som Citytunneln. Vi lägger också mycket stor kraft på att skapa rätt kontraktsform för kommande entreprenader. Det ska vara tydligt i ansvarsbeskrivning och det ska vara rättvist. Och vi jobbar med ett väl beprövat kontrollsystem med löpande riskhantering, som gör att vi ska kunna upptäcka saker snabbt och åtgärda, både det vi kan förbättra och det vi ska undvika.


Efter inledningen presenteras Johan Nilsson, projektledare för det nya reningsverket, projekt Nya Sjölunda. Han berättar om hur vi i bygget av Nya Sjölunda ska ta ett stort miljöansvar i byggskedet och hur vi ska öka återanvändningen av de resurser vi får från reningsprocessen: vatten, värme, gödning. Han pratar också om ny reningsteknik och om betydelsen av att vi förlänger ledningen för utloppet så att det renade avloppsvattnet kommer längre ut i havet.

– Det är mer strömt längre ut och vattnet späds ut bättre där, säger Johan och jämför med idag när det renade avloppsvattnet från Sjölunda i Malmö, men också från avloppsreningsverken i Källby och Borgeby, släpps ut mer strandnära, där vattnet också står mer stilla. Så trots att reningsverket vi planerar blir större, så minskar miljöbelastningen i hav och vattendrag med det nya reningsverket.


Efter duvningen i Nya Sjölunda bjuds Gösta Ericsson upp på scen. Gösta är i programmets tekniska samordnare för projekt Tunnel. Hans erfarenhet och kunskap är omfattande, han har bland annat jobbat med både Citytunneln och med Cityringen i Köpenhamn.

– Den borrningsteknik vi planerar att använda för vår avloppstunnel är väl beprövad, säger Gösta. Det är den som används internationellt, och även vid Citytunnelbygget.


På frågan om buller och störningar försäkrar han att det handlar om en begränsad tid och att själva borrningen knappt kommer att märkas då den sker långt under mark. Det är vid schakten, öppningarna, omgivningen påverkas men under begränsad tid.

– Arbetet vid varje schakt kommer ta 1-1,5 år, total byggtid för tunnlarna blir 4 år.


Det var mycket information under hearingen och många ställda frågor i chatten. Dick, Charlotte, Johan och Gösta från programmet Hållbar avloppsrening hjälptes åt att svara. Moderator var Daniel Persson.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360