Gå direkt till innehåll
VA SYD gör rum för miljön på UngBo12

Nyhet -

VA SYD gör rum för miljön på UngBo12

VA SYD medverkar på UngBo12, Sveriges första boutställning för unga av unga. I det gamla bussgaraget på Industrigatan i Malmö visas de vinnande förslagen från tävlingen under september månad.

VA SYD gör rum för miljön och lyfter fram sortering av matavfall och källsortering i de olika köksmiljöerna.

 ”Det är viktigt att det finns ett utrymme för källsortering och matavfall även i det lilla kompakta köket.”
säger Henrik Aspegren, avdelningschef för Avfall, VA SYD. ”Sen ska det vara lätt att lämna det sorterade avfallet nära bostaden. Då blir sorteringen bättre. Bäst resultat uppnås om vi hanterar avfallsfrågan redan på planeringsstadiet för nya bostäder”.

 VA SYD är en av Malmö stads samarbetspartners på UngBo12.

 UngBo 12 är ett projekt som är initierat av kommunstyrelsen i Malmö och som drivs av Malmö stad genom stadsbyggnadskontoret. Projektet har flera samarbetspartners varav de flesta med koppling till bostads-sektorn.

För mer information kontakta:

Henrik Aspegren, chef avfallsavdelningen, henrik.aspegren@vasyd.se, 040-635 01 78

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360