Gå direkt till innehåll
VA SYD i Almedalen med "Ett riktigt räligt regn"

Nyhet -

VA SYD i Almedalen med "Ett riktigt räligt regn"

Det är första gången som VA SYD håller ett eget seminarium på Vattenforum under almedalsveckan. ”Ett riktigt räligt regn – vart ska det ta vägen?” är namnet och temat är hur anpassar vi en stad för att minimera konsekvenserna av ett kraftigt skyfall. 

- VA SYD är i Almedalen för att vi vill sätta ljus på skyfallsproblematiken. Det saknas relevant lagstiftning och tydlig ansvarsfördelning för att kunna klimatsäkra våra fastigheter och städer. Vi befinner oss i ett läge där klimatanpassningen av våra städer antas ske på något slags ideell basis och där samarbeten ska lösa en situation med motstridiga intressen, säger Carina Svensson, förbundsordförande i VA SYD (S)

Carina Svensson och Milan Obradovic, kommunalråd för teknik och miljö (S) Malmö Stad, skrev i vintras en debattartikel om Bättre skydd mot skyfall kräver nya lösningar i Dagens Samhälle. VA SYDs medverkan under almedalsveckan är ett sätt att fortsätta debatten och synliggöra dagvattnet i arbetet med att anpassa staden i ett förändrat klimat.

-Vi behöver införa effektiva åtgärder för klimatanpassningen och vi måste göra plats för öppet vatten i våra närmiljöer, tillägger Carina Svensson,  förbundsordförande i VA SYD

Ett riktigt räligt regn - vart ska det ta vägen?
Kraftiga skyfall leder till översvämningar i våra städer, både i form av marköversvämningar
och källaröversvämningar. Oftast är det både tekniskt och ekonomiskt orimligt att försöka leda bort vattnet i ledningar. Samtidigt ökar trycket på att öka bostadsbyggandet och det finns färre och färre allmänna ytor kvar där vattnet kan hanteras. Detta kräver ett nytt sätt att planera våra städer, samtidigt som det ställer krav på att alla som är boende och verksamma inom en stad hjälps åt för att minimera konsekvenserna av ett skyfall. Seminariet lyfter de frågor som varje stadsplanerare och fastighetsägare bör ställa sig: Vad är bästa sättet att hantera de enorma mängder vatten som uppkommer vid ett skyfall? I Malmö är 30 % av marken allmän platsmark och resterande 70 % är kvartersmark. Är det rimligt att tro att allt vatten ska kunna hanteras i det allmänna avloppsnätet? Hur engagerar vi fastighetsägare att ta sin del av ansvaret? Hur förtydligar vi fördelningen av ansvar och finansiering?

När: Tisdagen den 5 juli kl.08:30-09:30

Var: Vattenforum, Trädgården, Mellangatan 1

Medverkande:

  • Carina Svensson, ordförande förbundsstyrelsen, VA SYD
  • Milan Obradovic, ordförande tekniska nämnden, Malmö Stad
  • Bijan Zainali, ordförande programberedningen för klimat, SKL
  • Anna Linusson, vd, Svenskt Vatten
  • Rikard Silverfur, näringspolitisk expert, Fastighetsägarna
  • Kristina Hall, utredningsingenjör, VA SYD

Moderator: Yasemin Arhan Modéer, Altitude Meetings

Om Vattenforum
Vattenforum är mötesplatsen för alla som är intresserade av och jobbar med vårt viktigaste livsmedel: Vatten.

Andra aktiviteter som VA SYD medverkar i under almedalsveckan
4 juli kl.08:00-09:00  Delningsrevolutionen och morgondagens avfallssystem inkl. prisutdelning till vinnaren i innovationstävling om framtidens avfallshantering i den täta, hållbara staden koras. Arrangör: Malmö stad som en del i Öresundshuset.

4 juli kl.14:00 -15: 00 Extrema regn - vetenskap, åtgärder och kostnader Arrangör: SMHI

5 juli kl.09:45-10:45 Dags att satsa på källsortering av urin och svartvatten Arrangör: Sweden Water Research

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Presskontakt

Linda Jonasson Häll

Linda Jonasson Häll

PR-, och pressansvarig 040 - 635 04 51

Relaterat material

Relaterade event