Gå direkt till innehåll
VA SYD testar avfallskvarnar

Nyhet -

VA SYD testar avfallskvarnar

VA SYD testar ett system där avfallskvarnen kopplas till en uppsamlingstank. Systemet finns bland annat i kvarteret Fullriggaren i Västra hamnen i Malmö och håller nu på att utvärderas. Blir resultatet bra kan systemet användas vid nybyggnation.

VA SYD får även många frågor om att få koppla avfallskvarnar direkt på spillvattennätet. När vi nu inför obligatorisk matavfallsinsamling tror vi att intresset för avfallskvarnar ytterligare kommer att öka. Eftersom vi inte vet hur användandet av avfallskvarnar påverkar ledningarna tillåter inte VA SYD nya anslutningar av avfallskvarnar idag.

För att få mer kännedom om avfallskvarnar kopplade direkt på spillvattennätet kommer vi att genomföra ett forskningsprojekt i Hyllie där ca 1300 lägenheter kommer att installera avfallskvarnar under en försöksperiod på ett antal år. Under försöksperioden undersöks hur ledningsnät och reningsverk påverkas. Forskningsprojektet kommer även att innefatta en inventering av nationell och internationell kunskap om avfallskvarnar kopplade direkt på spillvattenledningar. Efter att forskningsprojektet utvärderats kommer beslut fattas om avfallskvarnar ska tillåtas direktkopplade till spillvattennätet eller inte.

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360