Gå direkt till innehåll
VA SYDs ”Tack för maten”-kampanj är vinnare av ISWA Communication Award 2014

Nyhet -

VA SYDs ”Tack för maten”-kampanj är vinnare av ISWA Communication Award 2014

VA SYD har vunnit ett internationellt pris; ISWA Communication Award, för bästa
kommunikationskampanj inom avfallsområdet med ”Tack för maten”-kampanjen.

”Det är glädjande att ”Tack för maten”-kampanjen i Malmö har uppmärksammats med ett internationellt pris", säger Milan Obradovic (S), kommunalråd och ordförande i ägarnämnd Malmö. "Kampanjmålet är att 40% av allt matavfall ska samlas in senast under 2015. I juni 2014 samlade vi in 32 %."

Juryn fann att VA SYDs kommunikationskampanj ”Tack för maten” var bäst av de 16 internationella
nomineringar som lagts fram för ISWA Communications Award 2014. Juryn var särskilt imponerad av kvaliteten på planeringen, där en tydlig strategi med detaljerade och mätbara mål presenterades.
Den balanserade mixen av olika kommunikationskanaler samt blandningen av masskommunikation och personliga möten ökar sannolikheten för att budskapen verkligen når de avsedda målgrupperna, konstaterade juryn.

Kampanjen har tagits fram i samarbete med kommunikationsbyrån GivAkt i Malmö.

Utmärkelsen innebär att ISWA lyfter fram ”utmärkta kommunikationskampanjer inom avfallsområdet som ökar allmänhetens medvetenhet och främjar en hållbar avfallshantering”.

Fakta om ISWA

ISWA (International Solid Waste Association) är en icke statlig, oberoende och ideell förening vars uttalade uppdrag är att främja en hållbar och professionell avfallshantering över hela världen.

ISWAs mål är att främja utbyte av information och erfarenheter om allt som rör avfallshantering.
Föreningen främjar användandet av godkända system för professionell avfallshantering genom
teknisk utveckling och förbättring av metoder. Detta för att skydda människors liv, hälsa och miljö och med syftet att hushålla med råvaror och energiresurser.

ISWA är verksamt inom en rad olika områden, bland annat konferenser, möten, utbildningar, informationsspridning, samt tekniskt stöd på global nivå. Föreningen har totalt mer än 1200 medlemmar i 93 länder. Dess nätverk expanderar ständigt och representerar hela avfallsområdet; alltifrån industrin till forskning och tillsynsmyndigheter.

 


Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll