Gå direkt till innehåll
100 000 kubikmeter dricksvatten i ny vattenledning till Flyinge

Pressmeddelande -

100 000 kubikmeter dricksvatten i ny vattenledning till Flyinge

På grund av effekterna från stormen Simone i förra veckan, tidigarelägger VA SYD inkopplingen av den nya dricksvattenledningen från Södra Sandby till Flyinge vattenverk. På torsdag den 7 november förväntas den nya dricksvattenledningen vara igång och kunna ge 1600 kunder i Flyinge, Gårdstånga, Holmby och Hammarlunda vatten från Bolmen. 100 000 m3 vatten kommer att transporteras genom den nya dricksvattenledningen årligen.

"Äntligen har vi en hållbar lösning på dricksvattenförsörjningen till våra kunder i Flyingeområdet” säger Annika Sundström, Projektledare på VA SYD.

Vattenavstängning
I samband med inkopplingen av den nya vattenledningen kommer vattnet att behöva stängas av i Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda och Holmby. Vattenavstängningen sker onsdagen den
6 november mellan kl. 20:00 - 04:00. Information om vattenavstängningen har skickats ut till boende och näringsidkare i berörda orter.

Mjukare dricksvatten
Det nya dricksvattnet blir mjukare och mer skonsamt för ledningar, disk- och tvättmaskiner. Vattnet kommer från sjön Bolmen i Småland och bereds till dricksvatten på Ringsjöverket i Stehag. Vattnet är mjukt och har en hårdhetsgrad på ca 3,5 dH°. Du kan därför minska mängden tvätt- och diskmedel, vilket också gynnar miljön.

Bakgrund
I november 2011 rasade råvattenbrunnen till Flyinge vattenverk samman. Sedan 2012 har VA SYD tagit över ansvaret att leverera friskt dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om dagvattenhanteringen till boende i Eslövs kommun. VA SYD har gjort åtskilliga försök för att få fram råvatten och för att kunna återstarta produktionen av dricksvatten i Flyinge. Vid flera tillfällen har dricksvatten transporterats med tankbil mellan Södra Sandby och Flyinge vattenverk.

För mer information om bakrunden se www.vasyd.se/flyinge.

Fakta om projektet
Förutom en ny dricksvattenledning har VA SYD lagt en ny avloppsledning till reningsverket i Södra Sandby, som i sin tur kommer att byggas ut. Med detta ökar reningsgraden av avloppsvattnet som tidigare renades i Flyinge. De nya dricksvatten- och avloppsledningarna består av totalt ca 8000 meter rör och kostnaden för projektet landar på 20 miljoner. 100 000 m3 vatten kommer att transporteras genom den nya dricksvattenledningen årligen. År 2025 beräknas vattenmängden ha stigit till
285 000 m3 vatten, till följd av ökad folkmängd.


Relaterade länkar

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24

Relaterat material