Gå direkt till innehåll
Avfallstaxan höjs med 4.8 procent i Malmö stad och Burlövs kommun den 1 januari 2023.
Avfallstaxan höjs med 4.8 procent i Malmö stad och Burlövs kommun den 1 januari 2023.

Pressmeddelande -

Avfallstaxan höjs med 4.8 procent i Malmö stad och Burlövs kommun

Kommunfullmäktige i Malmö och kommunfullmäktige i Burlövs kommun har fattat beslut om ny avfallstaxa från den 1 februari 2023.

Den genomsnittliga höjningen ligger på 4,8 procent. Höjningen beror främst på högre insamlingskostnader hos VA SYDs entreprenörer. Alla kostnader har ökat under året, där de ökade drivmedelskostnaderna sticker ut. Matavfallspåsarna i papper bidrar också till den ökade avgiften; inköpspriset för dessa har stigit med 50 procent det senaste året.

- Höjningen av avfallstaxan landar på 4,8 procent för att täcka våra ökade kostnader, men i jämförelse med höjningarna i många andra kommuner i år, så ligger vi förhållandevis lågt, säger Karin Wikström, avdelningschef på avfallsavdelningen på VA SYD.

  • För en lägenhet i ett flerfamiljshus med avfallshämtning två gånger per vecka innebär den nya avgiften en höjning med 21 kronor till 788 kronor per år.
  • För en villa med fyrfackskärl innebär den nya avgiften en höjning med 130 kronor till 2 320 kronor per år.

  Vad används avgifterna till?

  Avgifterna ska täcka kostnader för upphandling och uppföljning av avfallsentreprenader, planering, utveckling och drift av verksamheten som innefattar insamling och transport av hushållsavfall i Malmö och Burlöv, slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljarslam.

  Beslutet togs i Burlövs kommunfullmäktige den 12 december och i Malmös kommunfullmäktige den 20 december.

  Relaterade länkar

  Ämnen

  Kategorier

  Regioner


  VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

  Kontakter

  Presskontakt

  Presskontakt

  Presskontakt 0738-530 360