Gå direkt till innehåll
Bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan från och med 13 juli 2018
Bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan från och med 13 juli 2018

Pressmeddelande -

Bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan

VA SYD inför bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan från och med fredag 13 juli. Orsaken är låga grundvattennivåer i brunnarna som förser de två orterna med vatten.

Bevattningsförbudet som nu införs och gäller tillsvidare betyder att det blir förbjudet att använda vattenslang, spridare, högtryckstvätt eller på annat sätt använda dricksvatten i större mängd.

- Dricksvattnet ska prioriteras till mat, dryck och hygien, uppmanar Magnus Ek, VA-strateg på VA SYD.

Sms har gått ut till de boende och VA SYDs personal kommer att finnas på plats i Billinge och Stockamöllan och informera om bevattningsförbudet där det behövs.

Varför införs bevattningsförbud?
Anledningen till bevattningsförbudet är att de båda orterna får sitt vatten från grävda brunnar där vattennivån nu sjunker i torkan. I övriga delar av VA SYDs område (Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö) råder inte bevattningsförbud men VA SYD uppmanar alla att fortsätta använda vattnet smart.

Detta gör VA SYD
VA SYD fyller nu på vattenreservoaren i Billinge med hjälp av tankbil men vattenmängden räcker endast till det nödvändigaste i hushållet. För att säkra leveransen av dricksvatten på lång sikt bygger VA SYD en också en ny vattenledning mellan byarna orterna, Stockamöllan och Billinge.

  


Fler frågor och svar om bevattningsförbudet

För vem gäller bevattningsförbudet?
Det gäller alla i Billinge och Stockamöllan som får sitt vatten från det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet, både privatpersoner och företag. De som tar vatten ur egen brunn omfattas inte av förbudet men VA SYD uppmanar även fastighetsägare med egen brunn att vara sparsamma med sitt vatten.

Hur länge gäller bevattningsförbudet?
Förbudet gäller tills vidare. Boende i Billinge och Stockamöllan kommer att få ett sms när förbudet hävs och information kommer att finnas på vasyd.se.

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, hanterar dagvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, tänka på vad du spolar ner i avloppet och sortera dina sopor. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll

Relaterade event