Gå direkt till innehåll
VA SYDs huvudkontor i Malmö
VA SYDs huvudkontor i Malmö

Pressmeddelande -

Brister i VA SYDs säkerhetsarbete

VA SYD har upptäckt flera brister i sitt säkerhetsarbete och har därmed gjort en anmälan till sin tillsynsmyndighet Länsstyrelsen som inledde ett tillsynsärende. VA SYD har även gjort en anmälan om säkerhetshotande händelse till Säkerhetspolisen.

Länsstyrelsen meddelade under tisdagen sitt beslut i tillsynsärendet. Det innebär att VA SYD påförs en sanktionsavgift på sju miljoner kronor. Länsstyrelsen riktar i sitt beslut kritik mot VA SYD för att säkerhetsskyddsarbetet under flera år har skötts nonchalant. Det handlar om en tidigare medarbetare, som inte längre är kvar på VA SYD, som inte har utfört sitt arbete som säkerhetsskyddschef enligt gällande lagstiftning.

- VA SYD är en samhällsviktig verksamhet och att vår verksamhet är säker är en av våra högsta prioriteringar. Vi agerade direkt när vi kunde konstatera att allting inte stod rätt till, säger Joel Olthed, förbundsdirektör på VA SYD.

Det här går tvärt emot säkerhetsskyddslagstiftningen och VA SYD ser därför mycket allvarligt på det inträffade.

- Vi har en god dialog med Länsstyrelsen då de också är vår rådgivande instans i dessa frågor. Vi har ett tätt samarbete, både med dem och med våra fem medlemskommuner, eftersom VA SYD bedriver säkerhetskänslig verksamhet som kommunerna är beroende av, säger Elina Bratt, säkerhetschef på VA SYD.

Arbetet har hög prioritet och sker i samverkan mellan ansvariga chefer, säkerhetschefen och HR. VA SYD har också tagit hjälp av en extern säkerhetskonsult för att förstå omfattningen av det inträffade, samt ge förslag på vilka förändringar och rutiner VA SYD ska införa för att något liknande inte ska kunna ske i framtiden.

Ämnen

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360