Gå direkt till innehåll
VA-taxorna i VA SYDs fem medlemskommuner höjs den 1 januari 2023.
VA-taxorna i VA SYDs fem medlemskommuner höjs den 1 januari 2023.

Pressmeddelande -

Dyrare el och inflation leder till högre VA-taxor

VA-taxorna i VA SYDs fem medlemskommuner höjs den 1 januari 2023. Den främsta orsaken är det höga elpriset. Även räntekostnader, dyrare kemikalier och omfattande investeringar skapar ett behov av höjda VA-taxor.

Ökade kostnader för el, räntor och kemikalier leder till höjda VA-taxor i hela Sverige. Kommuner i elprisområde 4, i södra Sverige, där energi är som dyrast, berörs i stor utsträckning.
– Avloppsrening är en elintensiv verksamhet och har blivit en stor utgiftspost. Lägger vi till kostnaderna för dyrare kemikalier och högre räntor så svarar detta för mer än hälften av taxehöjningen, säger Stefan Åkesson, ekonomichef på VA SYD.

En anledning till de ökade räntekostnaderna är att VA SYD inte får gå med vinst utan finansierar alla investeringar med lån.
– Vi har stora investeringsbehov och kan konstatera att det blir dyrare eftersom inflationen driver upp räntenivåerna. Men ett driftsäkert VA-system är en av samhällets viktigaste infrastrukturtillgångar och vi kan inte skjuta satsningarna på framtiden, säger Stefan Åkesson.

Inflationen driver även upp värdeuppräkningen i pensionerna, vilket leder till kraftigt ökade pensionskostnader 2023. Över hela landet höjs VA-taxorna just nu och kommande år finns ett stort investeringsbehov.
– Höjningarna av VA-taxorna sker från låga nivåer i ett nationellt perspektiv, inte minst beroende på att våra medlemskommuner har en ökad befolkning där fler därmed är med och delar på kostnaden, säger Stefan Åkesson.

Taxor för vatten och avlopp 2023
Verksamheten inom vatten och avlopp hos VA SYD finansieras genom avgifterna i VA-taxan – inte genom skattemedel. Nedan redovisas förändringarna för brukningsavgifter. Avgifterna ska täcka drift men också resursförstärkning och kapitalkostnader för investeringar i ledningsnät och i anläggningar.

Den genomsnittliga höjningen av brukningsavgifterna är fördelade på fasta och rörliga kostnader:

Höjning i procent

Ökad kostnad/månad för villa som förbrukar 150 kubikmeter vatten/år (typhus A)

Ökad kostnad/månad för lägenhet i flerfamiljsbostad med 15 lägenheter som förbrukar 2000 kubikmeter vatten/år (typhus B)

Burlöv

10,0%

48 kr/månad

29 kr/månad

Eslöv

7,0%

52 kr/månad

30 kr/månad

Lomma

5,0%

32 kr/månad

21 kr/månad

Lund

16,6%

105 kr/månad

38 kr/månad

Malmö

24,8%

105 kr/månad

70 kr/månad

Vem bestämmer taxan?
VA SYD beslutar avgifternas storlek och kommunfullmäktige i medlemskommunerna beslutar hur avgifterna ska fördelas mellan kunderna. VA SYD beslutar avgifternas storlek utifrån självkostnadsprincipen. Avgifterna får inte överstiga vad som behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva vatten- och avloppsanläggningen i respektive kommun.

Behoven av taxeökningar ligger mellan 21,5% - 25,0% för våra fem VA-kollektiv (Burlöv: 25,0%, Eslöv: 21,5%, Lomma; 22,0%, Lund; 22,5%, Malmö: 24,8%).
Att höjningarna ser olika ut, beror på att kollektiven har olika mycket tidigare resultatöverskott att nyttja.

VA SYDs förbundsfullmäktige tog beslut om justeringarna den 25 november för Burlöv, Eslöv, Lomma, Lund och Malmö.

Ämnen

Kategorier

Regioner


VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Inom branschen ska vi vara en av Europas modernaste och mest effektiva organisationer. Vår verksamhet är igång 24/7, har en halv miljon kunder och omsätter en miljard per år. 

Kontakter

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360

Relaterat innehåll