Följ VA SYD

Ett lyft för miljön när dagvattenledning byts ut

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2012 08:07 CET

Igår genomfördes ett rekordlyft med 7 kranar som satte två ledningar på totalt 420 meter på plats. Det sparade in över 110 ton koldioxid jämfört med att göra det enligt ursprungsplanen. Utöver miljövinster räknas även tiden och totalkostnaden bli lägre än tidigare beräknat.

- Det började med att besvärligheter uppstod vid första etappen längst kajen. Vi behövde komma
på ett effektivare sätt för att minska kostnader, arbetsmiljörisker och samtidigt minska
miljöpåverkan. Efter diskussioner med Skanska och leverantörer kom vi fram till lösningen att
svetsa ihop mindre ledningar till en 200 meter och en 220 meters ledning och sätta allt på plats
under en dag,
säger Kristina Hall, projektledare på VA SYD.

De två ledningar vägde båda över 40 ton och materialet (Weholite) är dyrare än betongledning men den ökade kostnaden beräknas hämtas hem eftersom man sparat in närmare 2 månader i tid.

Även miljön gör alltså en vinst eftersom man enligt beräkningar minskar koldioxidutsläppet med cirka 110 ton från transporter och tillverkning.

Fakta: VA SYD uppdaterar och bygger ut ledningsnätet i området eftersom Skanska och JM
bygger bostäder i området. Dagvattenledningen i Limhamn byttes ut för att kunna hantera vatten från betydligt fler invånare i den nya stadsdelen Limhamn Sjöstad.