Följ VA SYD

Fortfarande kokrekommendation

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2014 14:41 CEST

Dessvärre visar provsvaren fortfarande för höga halter av koliforma bakterier i dricksvattnet. Resultaten gör att vi måste fortsätta med kokrekommendation till alla med kommunalt dricksvatten i Löberöd och Harlösa. Proverna är alltjämt bättre, men inte tillräckligt bra.

Just nu är det fokus på att spola rent hela ledningsnätet inom berört område, men omsättningen av vatten tar tid. Tekniska begränsningar gör att det inte går att spola igenom så fort som vi önskar.

Vi har stor förståelse för de besvär som uppstår i samband med kokrekommendationen och sedan två veckor är vi många inkopplade för att lösa problemet. Vår förhoppning är att dricksvattnet ska vara tjänligt inom några dagar.

Nästa informationstillfälle är på fredag 29/8 kl 15.00

Vi beklagar de besvär som uppstår i samband med kokrekommendationen!

Vilket område gäller det?
Kokrekommendation gäller för alla boende med kommunalt vatten i Harlösa och Löberöd och ett fåtal boende däremellan, se karta vasyd.se/eslov

All uppdaterad information ges på vasyd.se/eslov

Kontakter:
Maria Nordblad Stålgard, kommunikatör VA SYD
maria.nordblad@vasyd.se
040- 635 05 94

Erling Midlöv, avdelningschef dricksvattenavdelningen VA SYD
erling.midlov@vasyd.se
040 - 635 01 59