Följ VA SYD

Fortsätt koka dricksvattnet i Löberöd

Pressmeddelande   •   Aug 18, 2014 15:18 CEST

Boende i Löberöd som har kommunalt vatten uppmanas att fortsätta koka sitt dricksvatten. Dessutom har området utökats.

Kokrekommendationen för boende i Löberöd, som informerades om i fredags 15 augusti, kvarstår då prover tagna i helgen fortfarande visar på att dricksvattnet är otjänligt.

Dessutom justerar vi kartan för kokrekommendationen då helgens prover indikerar att det finns fler områden som har förhöjd halt av koliforma bakterier i sitt dricksvatten. Notera att det här är en
försiktighetsåtgärd för att förekomma ifall halterna höjs ytterligare det närmsta dygnet.

Arbetet med att söka källan till föroreningen pågår för fullt, dels har det vidtagits åtgärder i helgen i ledningsnätet och dels pågår en utredning för att rent tekniskt gå igenom ledningsnätet.

Nästa planerade information är onsdag 20 augusti kl 15.00.

Vilket område gäller det?
Kokrekommendationen gäller för boende i Löberöd och nu även utökat område, se karta vasyd.se/eslov

All uppdaterad information ges på vasyd.se/eslov

Kontakter:
Maria Nordblad Stålgard, kommunikatör VA SYD
maria.nordblad@vasyd.se
040
- 635 05 94

Erling Midlöv, avdelningschef dricksvattenavdelningen
erling.midlov@vasyd.se
040
- 635 01 59

VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Bifogade filer

PDF-dokument