Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Fortsatt störning i vattenförsörjningen i Flyinge,Gårdstånga, Hammarlunda och Holmby

Med anledning av stormen och strömavbrott har delar av VA SYDs vattenledningssystem blivit trycklöst. Idag är det därför fortsatt problem med vattenförsörjningen i Flyinge, Gårdstånga, Hammarlunda och Holmby. Det är i dagsläget cirka 3000 personer som är berörda.

Nödvattentank finns just nu på följande ställe:

  • Flyinge vid sporthallen
  • Gårdstånga i korsningen Kaveldunsvägen och Anna Brahes väg  

Arbete pågår även med att att få ut nödvatten till Holmby och Hammarlunda.

Vår el-leverantör arbetar med att få igång el-tillförseln vilket innebär att vattnet kan komma tillbaka när som under dagen.

Koka ditt vatten när vattnet kommer tillbaka
När vattenledningar har varit trycklösa under en tid rekommenderar VA SYD, av försiktighetsskäl, att vatten kokas innan det används för dryck och matlagning.

Provtagningar kommer påbörjas omedelbart för att kontrollera vattenkvalitén. Det tar två dagar att få fram ett provtagningsresultat och vi återkommer med information under tiden. 

Orter som berörs av kokrekommendationen är förutom ovannämnda orter även Billinge och Stockamöllan.

Vatten till djur
Arbete pågår med att öppna upp en vattenkran i Eslöv där djurägare kan hämta vatten till sina djur. Från 12:30 finns det en öppnad brandpost på Maskinvägen i Eslöv. Vatten hämtas i eget
kärl. 

Vi återkommer kontinuerligt med information på vasyd.se

 

Ämnen

Taggar

Regioner


VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering åt mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka på vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en hållbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt

Presskontakt 0738-530 360
Dag Oredsson

Dag Oredsson

Presskontakt Kommunikationschef Avdelningschef Kund & Kommmunikation 040-635 03 24